Truse med blod

Blør du, taper du

I mange land fører mensen til fattigdom, skam og sosial ekskludering.
 • 800 MILLIONER har mensen hver dag, men 500 MILLIONER av disse har ikke tilgang til mensprodukter.

Menssyklusen er det mest naturlige i verden og er avgjørende for ALLE menneskeliv. Dette burde feires heller enn å være forbundet med tabu, skam og sosial ekskludering.

Når du har mensen:

 • har du ikke rett til å ta på avlinger, da det kan gi uflaks til familier og samfunn
 • får du høre at du kan smitte andre med alvorlige sykdommer som kreft med mensenblodet
 • må du selge sex for å få råd til bind
 • får du høre at om du tar på epletrærne så vil eplene råtne
 • må du sove avsondret i en mensenhytte.
 • må du holde deg hjemme fra skolen
 • blir du fortalt at om du blør på bakken, så vil onde mennesker bruke jorden til å forbanne deg
Ung jente med blå himmel

Mensen-tabu

Dette er realiteten for mange jenter og kvinner rundt om i verden. Mensen er blitt en kamp om verdigheten mer enn en naturlig syklus.

For mange jenter og kvinner er konsekvensene av mensentabuet at de må droppe ut av skolen, opplever økt helserisiko og sosial utestengelse.

Taushet og forbud begrenser jenter og kvinners tilgang på relevant informasjon om egen kropp, og ikke alle har tilgang til trygge mensprodukter.

Produktene er ofte dyre og vanskelig tilgjengelig i store deler av verden. I mange land bruker kvinner biter av tøy, tepper og klær som beskyttelse, noe som øker faren for infeksjoner.

For jenter og kvinner i nødsituasjoner, som for eksempel på flukt, er tilgangen på mensprodukter enda vanskeligere.

Verdig mens

CARE jobber for å endre sosiale normer slik at jenter og kvinner kan ha mensen med verdighet.

Vi jobber blant annet målrettet med menn for å skape holdningsendringer i samfunn med strenge kjønnsnormer og tradisjoner. Vi holder kurs om temaet til både kvinner og menn.

Flere steder tilrettelegger vi for at menn kan hente mensprodukter og gi det til kvinner som trenger det. På denne måten kan vi få til varige endringer.

Artikkelbilde

Alle burde ha tilgang på rene og trygge sanitære fasiliteter

På verdensbasis har én av tre kvinner ikke tilgang på et rent, fungerende toalett.

Mangel på privatliv, tilgang på vann og såpe forhindrer mange fra å ha god
personlig hygiene.

På grunn av manglende rene sanitære forhold er mensen en av de største grunnene til at jenter dropper ut av skolen.

Eksempler fra vårt arbeid med mensen:

 • I Burundi og India setter vi opp klasser for seksuell og reproduktiv helse.
 • Balkan er det satt opp klubber på skoler for å promotere likestilling mellom jenter og gutter, og kjempe mot stereotypier knyttet til kjønn.
 • I Rwanda, Nepal og India jobber vi med å endre holdninger og bekjempe forestillingen om at kvinner er urene under mensen.
 • I Vanuatu og Indonesia deler vi ut hygienepakker som inneholder vaskbare og gjenbrukbare bind, undertøy, såpe og vaskepulver.
 • I Nepal, Malawi og Zimbabwe lærer vi opp skolebarn til å sy egne gjenbrukbare bind. På samme måte, i DR Kongo og Madagaskar, setter vi sammen grupper av kvinner som kan selge gjenbrukbare bind for å tjene penger.
 • I Zimbabwe lærer vi murere, spesielt kvinner, å bygge toaletter. Disse toalettene gir folk verdighet og gir jenter og kvinner mulighet til god hygiene under mensen.
 • I Vanuatu, Mali og Haiti, bygger CARE rene og trygge toaletter og vanntilgangssystemer på skoler

Hjelp oss å bryte ned mensen-tabuet i landene der skammen er størst

Mensen skal ikke være et hinder for skolegang og jobb. Med din støtte kan vi nå ut med kunnskap, holdningsendringer og utdeling av mensprodukter. Takk for at du hjelper oss å hjelpe!