Fikk du ikke gitt til bøssebærerne? Slik vippser du

Du kan fortsatt være med å bidra til å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. Du kan vippse, ringe eller overføre.

Det er flere måter du fremdels kan bidra til TV-aksjonen på både som privatperson, bedrift, organisasjon eller annet.

Representerer du næringsliv/organisasjon, skole/barnehage, kirke/trossamfunn, kommune, eller annet finnes det flere givermuligheter her.

Vipps til TV-aksjonen

  1. Åpne Vipps-appen på din mobile enhet
  2. Klikk på "Kjøp og betal"
  3. Søk opp TV-aksjonens vippsnummer 2133, legg inn valgfritt beløp og fullfør din betaling

Dette betyr ditt bidrag:

For 275 kroner kan CARE gi en kvinne plass i en spare- og lånegruppe. Disse gruppene fungerer som små lokalbanker der kvinnene sparer det de har til overs og tar opp lån for å investere i familien sin eller sin egen bedrift. Gjennom disse gruppene finner ikke bare kvinnene et felleskap, de tar også kontroll over egen økonomi, de får selvtillit og nye ferdigheter.

Givertelefon:

  • Ring automatisk givertelefon: 822 06 006 (250 kr.)

Overfør til konto:

  • Valgfritt beløp til TV-aksjonskonto 8380.08.09005

Dette går pengene fra årets aksjon til

Ved hjelp av TV-aksjonen vil vi løfte minst 400 000 flere kvinner ut av fattigdom. I tillegg er det dokumentert gang på gang at kvinner som får hjelp også hjelper sine familier. Det betyr at vi kan nå ut til mer enn 1 500 000 mennesker med årets TV-aksjon. Det skal vi få til gjennom å gi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over sin egen kropp og få sin stemme hørt:

Hennes penger – hennes muligheter: TV-aksjonen skal gi unge kvinner mulighet til å skape sin egen arbeidsplass og sin egen inntekt. Kvinner skal få mulighet til å bli med i en spare- og lånegruppe, og få opplæring i å lede gruppene. De skal få tilgang til banktjenester, og vi skal løfte fram kvinnelige entreprenører.

Hennes kropp – hennes valg: Kvinner skal ha rett til å bestemme over egen kropp. De skal få opplæring i seksuell helse og mødrehelse. Kvinner skal ha kunnskap og mulighet til å bestemme om og når de ønsker barn, og hvor mange barn de ønsker. CARE skal engasjere over 10 000 menn for å få slutt på vold mot kvinner.

Hennes drømmer – hennes stemme: Kvinner skal få sin stemme hørt, og delta i beslutninger som angår dem selv. De skal få opplæring i politisk lederskap, og i deltakelse og lederskap i arbeidslivet og i lokalsamfunnet.