Korrupsjon og mislighold

CARE har nulltoleranse mot korrupsjon og økonomiske misligheter og strenge kontrollrutiner.

CARE har fokus på antikorrupsjonsarbeidet i alt arbeid vi gjør. Sterk og systematisk internkontroll, bevisstgjøring og åpenhet er viktig.

Dersom mistanke om slike forhold oppstår, setter vi i gang undersøkelser i tråd med våre retningslinjer. Vi varsler donor ved mistanke.

I 2018 har våre egne rutiner avdekket følgende tre saker:

Rwanda: Lokal partner utsatt for at tilbydere foretok anbudssamarbeid og dokumentforfalskning. 12 370 kroner er tilbakebetalt Norad. Oversikt fra Utenriksdepartementet her.

Syria: Underslag hos lokal partner. 182 059 kroner er tilbakebetalt Norad. Oversikt fra Utenriksdepartementet her.

Syria: Tyveri av datautstyr og kontanter hos lokal partner. 299 064 kroner er tilbakebetalt Norad. Oversikt fra Utenriksdepartementet her.