Korrupsjon og mislighold

CARE har nulltoleranse mot korrupsjon og økonomiske misligheter og strenge kontrollrutiner.

CARE har fokus på antikorrupsjonsarbeidet i alt arbeid vi gjør. Sterk og systematisk internkontroll, bevisstgjøring og åpenhet er viktig.

Dersom mistanke om slike forhold oppstår, setter vi i gang undersøkelser i tråd med våre retningslinjer. Vi varsler donor ved mistanke.

I 2019 har våre egne rutiner avdekket følgende saker:

Burundi: Underslag hos lokal partner. 78 490 kroner er tilbakebetalt til Norad. Oversikt fra Utenriksdepartementet her.

Rwanda: Underslag utført av lokalt ansatt. 330 kroner er tilbakebetalt til prosjektet. Oversikt fra Utenriksdepartementet her.