Korrupsjon og mislighold

CARE har nulltoleranse mot korrupsjon og økonomiske misligheter og har strenge kontrollrutiner.

CARE har fokus på antikorrupsjonsarbeidet i alt arbeid vi gjør. Sterk og systematisk internkontroll, bevisstgjøring og åpenhet er viktig.

Dersom mistanke om slike forhold oppstår, setter vi i gang undersøkelser i tråd med våre retningslinjer. Vi varsler donor ved mistanke.

I 2020 har våre egne rutiner avdekket følgende sak:

Niger: Underslag og udokumenterte kostnader hos lokal partner. 285 210 kroner er er tilbakebetalt Norad.