Korrupsjon og mislighold

CARE har nulltoleranse mot korrupsjon og økonomiske misligheter og har strenge kontrollrutiner.

CARE har fokus på antikorrupsjonsarbeidet i alt arbeid vi gjør. Sterk og systematisk internkontroll, bevisstgjøring og åpenhet er viktig.

Dersom mistanke om slike forhold oppstår, setter vi i gang undersøkelser i tråd med våre retningslinjer. Vi varsler donor ved mistanke.


I 2020 har våre varslingskanaler og egne rutiner avdekket følgende saker:

Niger: Underslag og udokumenterte kostnader hos lokal partner. 285 210 kroner er er tilbakebetalt Norad. Oversikt fra Utenriksdepartementet her.

DR Kongo: Avvik fra innkjøpspolicy. 58 938 kroner tilbakebetalt til prosjektet. Oversikt fra Utenriksdepartementet her

DR Kongo : Mangelfull dokumentasjon og autorisasjon for utbetalinger av reisestøtte hos lokal partner. 935 kroner er tilbakebetalt til prosjektet. Oversikt fra Utenriksdepartementet her.