Korrupsjon og mislighold

CARE har nulltoleranse mot korrupsjon og økonomiske misligheter og har strenge kontrollrutiner.

CARE har fokus på antikorrupsjonsarbeidet i alt arbeid vi gjør. Sterk og systematisk internkontroll, bevisstgjøring og åpenhet er viktig.

Dersom mistanke om slike forhold oppstår, setter vi i gang undersøkelser i tråd med våre retningslinjer. Vi varsler donor ved mistanke.

I 2021 har våre varslingskanaler og egne rutiner avdekket følgende saker:

Burundi: Underslag og udokumenterte kostnader hos lokal partner. NOK 44.256 er tilbakebetalt til Norad. Her

Myanmar: Tyveri av midler (NOK 6523) av en ansatt i en lokal partnerorganisasjon. Midlene er reinvestert i prosjektet og saken avsluttet ihht Norad retningslinjer. Her