Gi nødhjelp til Ukraina!

I krig er det de uskyldige som lider mest. Ukraina trenger vår hjelp nå! Gi et bidrag for at mennesker skal få mat, vann, varme klær og tak over hodet

Dødstallet øker for hver time. Frykten og usikkerheten blant befolkningen øker som volden fortsetter.

1 million mennesker er på flukt fra krigssonen. Blant dem er mange barnefamilier som må legge alt bak seg.

Foto: Valerio Muscella

Åtte år med konflikt har satt sine spor i Øst-Ukraina. Infrastrukturen er skadet eller ødelagt, og det er mangel på vann, mat, kraft og transport. 2,9 millioner mennesker hadde allerede før angrepet et akutt behov for humanitær bistand.

Nå sprer krisen seg over hele landet. De menneskelige lidelsene og behovet for nødhjelp øker for hver dag som går.

Gjennom vår partnerorganisasjon, People in Need, distribuerer vi nødvendige hjelpemidler som mat, vann, hygieneartikler og penger for å dekke akutte behov.

Med People in Need har CARE en erfaren partner for å støtte menneskene i Ukraina så godt som mulig. De er en av de største ikke-statlige organisasjonene i Øst-Europa og har gitt humanitær hjelp i de berørte regionene i Ukraina siden begynnelsen av konflikten i 2014.

I Romania er vår partner SERA, som har tar i mot foreldreløse barn og gir de nødvendig beskyttelse. SERA ble grunnlagt i 1996. CARE har samarbeidet med organisasjonen i over 20 år.

Det er vanskelig å forestille seg hvilke traumatiske følger krigen har for lokalbefolkningen i Ukraina. Vi tilbyr også innbyggerne psykososial støtte fra kvalifisert personell.

CARE'S RESPONS

  • Utdeling av mat, drikke, hygieneartikler og penger i grenseområdene
  • Nødhjelpsteam i Ukraina og på grensen til Slovakia, Romania og Polen
Foto: Valerio Muscella
«Det er fryktelig å være vitne til tragedien som nå utspiller seg i Ukraina.» Kaj-Martin Georgsen, generalsekretær i CARE Norge

- Vi må sette menneskene først og gjøre alt vi kan for å møte de humanitære behovene, og hindre konflikten i å eskalere ytterligere. Det er aldri for sent for fred. Vi oppfordrer alle aktører til å overholde internasjonal humanitær rett, beskytte sivile og sikre frie og trygge grenseoverganger for mennesker på flukt, sier Kaj-Martin Georgsen, generalsekretær i CARE Norge.

CARE slutter seg til andre humanitære organisasjoner i en oppfordring om umiddelbart opphør av fiendtlighetene.

DIN HJELP ER AVGJØRENDE!

Vipps: Du kan hjelpe ved å gi en enkeltgave på Vipps til 2468 (valgfritt beløp - merk gaven med Ukraina).

Bankkonto: 8200 01 40046 (merkes Ukraina)

Tusen takk for din viktige støtte til befolkningen i Ukraina!

Innbyggerne i Ukraina trenger vår hjelp nå!

Du kan også hjelpe ved å gi en enkeltgave på Vipps til 2468 (valgfritt beløp).