Stillingsutlysning: Leder for Kommunikasjon og politikk

CARE Norge søker ny leder for Kommunikasjon og politikk

CARE skal ha en tydelig og engasjert stemme for kvinners rettigheter og utvikling. For første gang på lang tid blir det flere fattige i verden. Kvinner og jenter er de som taper mest på det. CAREs oppdrag er viktigere enn på lenge, og vi setter oss derfor ambisiøse mål for arbeidet fremover. Vi skal nå ut til flere, både med kommunikasjon om hva vi gjør og ved å påvirke politikk og viktige rammevilkår.

Nå ser vi etter deg som vil være med å gjøre en forskjell og løfte CAREs arbeid med kommunikasjon og politikk videre. Vi ønsker en dyktig leder som kan jobbe strategisk, strukturert og operativt. Vi vil gjerne ha en som utfordrer, ser muligheter og som kan finne gull, sammen med andre. I CARE Norge finner du kompetente og engasjerte kollegaer og vi ønsker en som vil bruke hele verktøykassen i godt kommunikasjons- og påvirkningsarbeid. Du blir også en del av CAREs internasjonale nettverk som gir gode muligheter for å lære og samarbeide på tvers.

Stillingen inngår i CAREs ledergruppe og rapporterer til CAREs generalsekretær.

Arbeidsoppgaver

 • Være en strategisk og operativ leder for CAREs enhet for kommunikasjon og politikk, og bistå generalsekretær særskilt i dette arbeidet
 • Jobbe strukturert med strategi og planer for å styrke CAREs kommunikasjon, i alle flater, i tett samarbeid med øvrige avdelinger
 • Følge politiske prosesser og sikre CAREs innflytelse og påvirkning
 • Ha løpende interessentdialog for å bygge kjennskap til CARE og følge utviklingen rundt oss på relevante områder
 • Personal- og budsjettansvar for avdelingen
 • Delta aktivt med et helhetlig og strategisk blikk som en del av generalsekretærens ledergruppe

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning og/eller erfaring fra kommunikasjons- og påvirkningsarbeid. Erfaring fra utviklingsarbeid kan være en fordel
 • Solid kunnskap om politiske beslutningsprosesser og påvirkningsarbeid
 • Solid erfaring fra strategisk kommunikasjonsarbeid og forståelse av flere kanaler
 • Kunnskap om sivilsamfunn og gjerne internasjonal politikk
 • Gode leder- og samarbeidsevner, inkludert personalansvar og budsjettstyring
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

 • Systematisk og resultatorientert
 • Leveransedyktig – leverer med høy kvalitet og i tide
 • Gode samarbeidsevner og forståelse for ulike kulturer
 • Initiativrik, inkluderende, dedikert og engasjert
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evner å utfordre på en positiv og konstruktiv måte og få de rundt seg til å strekke seg enda lenger

Annet

 • Lønn etter avtale
 • Noe reisevirksomhet må påregnes
 • Arbeidssted Oslo


Søknader sendes gjennom Søknadsportalen på Finn innen 1. oktober.

Spørsmål til stillingen kan rettes til Generalsekretær Kaj-Martin Georgsen på 480 82 609.

Om CARE

CARE er en av verdens største humanitære organisasjoner. CARE International arbeider med å bekjempe fattigdom i 100 land og har et utstrakt bistandsfagliga nettverk. I 2019 fikk nesten 70 millioner mennesker hjelp gjennom CAREs programmer. CARE har dobbelt mandat – for både humanitær respons og langsiktig utvikling. CARE jobber for at kvinner og menn skal ha like rettigheter og muligheter, slik at fattigdom kan bekjempes mer effektivt.

CARE Norges arbeid er konsentrert om tematiske fokusområder: økonomisk sikkerhet, kvinners deltakelse, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, og kjønnsbasert vold. CARE har et tverrgående fokus på kvinner og likestilling også i det humanitære arbeidet. Beslutningspåvirkning inngår som en viktig del av vårt arbeid.

I CARE er vi opptatt av mangfold og inkludering. Vi forventer av alle våre ansatte at de etterlever våre verdier; modig, dedikert, solid og tett på. Vi har nulltoleranse mot alle former for diskriminering og trakassering.

Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn