Stillingsutlysning: Rådgiver - Politikk og kommunikasjon

CARE Norge søker ny rådgiver for politikk og kommunikasjon.
Vil du være med på å sette kvinners rettigheter, likestilling og utvikling på dagsorden?

CARE skal være en tydelig stemme for dette både nasjonalt og internasjonalt. Vi søker nå en engasjert, analytisk og faglig sterk rådgiver som vil styrke kommunikasjonsarbeidet til CARE. Vår rådgiver for politikk og kommunikasjon skal jobbe kreativt og målrettet med PR og myndighetskontakt for å få gjennomslag.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Bidra til å iverksette CAREs kommunikasjonsstrategi
 • Løpende politisk analyse av gjeldende fagfelt nasjonalt og internasjonalt
 • Utarbeide bakgrunn- og posisjonsdokumenter knyttet til påvirkning og kommunikasjon
 • Gjennomføre kampanjer og konferanser i regi av CARE
 • Arbeide strategisk for å påvirke politiske beslutningstakere og prosesser
 • Produksjon av medieutspill og reportasjer
 • Innholdsproduksjon til CAREs ulike kanaler
 • Skrive kronikker og leserinnlegg
Kvalifikasjoner
 • Høyere relevant utdanning og/eller erfaring innen samfunnsvitenskap, eller tilsvarende
 • God erfaring med myndighetsdialog og politiske prosesser
 • Kjennskap til bistand, menneskerettighetsarbeid og FNs bærekraftsmål kan være en fordel
 • Svært god språklig kompetanse
 • Flytende engelsk, skriftlig og muntlig. Andre språk er en fordel

Personlige egenskaper
 • Evne til å jobbe raskt, effektivt og selvstendig med gode resultater og høy leveransepresisjon
 • Du setter deg raskt inn i komplekse saksfelt
 • Du er opptatt av nasjonal og internasjonal politikk
 • Du er ivrig bruker av sosiale medier, og har god kjennskap til nye digitale trender
 • Du er positiv, løsningsorientert og en relasjonsbygger

Vi tilbyr
 • Arbeid med et formål som gir mening
 • Tett samarbeid med dyktige og engasjerte kolleger
 • Varierte arbeidsoppgaver og utfordringer i en organisasjon med godt arbeidsmiljø
 • Sentrale lokaler i Oslo sentrum


Søknader sendes gjennom søknadsportalen på Finn innen 31. januar 2020. Spørsmål til stillingen kan rettes til Generalsekretær Kaj-Martin Georgsen på 480 82 609.

Om arbeidsgiveren

CARE er en av verdens største humanitære organisasjoner. CARE International arbeider med å bekjempe fattigdom i 100 land og har et utstrakt bistandsfaglig nettverk. I 2019 fikk nesten 70 millioner mennesker hjelp gjennom CAREs programmer. CARE har dobbelt mandat – for både humanitær respons og langsiktig utvikling. CARE jobber for at kvinner og menn skal ha like rettigheter og muligheter, slik at fattigdom kan bekjempes mer effektivt.

CARE Norges arbeid er konsentrert om tematiske fokusområder: økonomisk sikkerhet, kvinners deltakelse, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, og kjønnsbasert vold. CARE har et tverrgående fokus på kvinner og likestilling også i det humanitære arbeidet. Beslutningspåvirkning inngår som en viktig del av vårt arbeid.

I CARE er vi opptatt av mangfold og inkludering. Vi forventer av alle våre ansatte at de etterlever våre verdier; inkluderende, ansvarlig og engasjert. Vi har nulltoleranse mot alle former for diskriminering og trakassering.

Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn.