Djida besøkte Oslo i forbindelse med TV-aksjonen for å fortelle om sitt arbeid. Under besøket delte hun blant annet erfaringer med norges Helsesista, Tale Maria Krohn Engvik. Foto: Jorunn Strand Askeland/CARE

Helsesøster og helt

En graviditet skal være en god nyhet, men uten seksualundervisning blir det for mange ikke det. Heldigvis finnes det helter som jobber for endring.

Vil du bidra til at enda flere helter kan gjøre en forskjell i sine lokalsamfunn?

Lag en Facebook-innsamling til CAREs helter her!

– Å få barn skal ikke komme som en overraskelse. Kunnskap om egen kropp og tilgang til prevensjon er en rettighet, sier dr Djida Marlene Kaneza, som jobber som helsesøster i Burundi.

Fremdeles mangler mange jenter og kvinner i verden grunnleggende kunnskap om hvordan kroppen deres fungerer. Dermed har de heller ingen mulighet til å ta kontroll over eget liv. Med støtte fra CARE jobber Djida og hennes kollegaer for å endre dette.

«Det er helt uakseptabelt at vi fortsatt har jenter og kvinner som blir gravide fordi de ikke har tilgang til prevensjon.»

Vi kan heller ikke vedkjenne oss at kvinner får barn som en overraskelse fordi de ikke kjenner sin egen kropp.

Får store konsekvenser

Seksualundervisning er en del av pensum i skolen i Burundi, men fordommer gjør at mange unge ikke får den undervisningen de har krav på.

De som er nederst på rangstigen mister muligheten til et godt liv når de mangler tilgang til helsehjelp og prevensjon. De som har penger vil lettere finne et tilbud, forteller Djida. Bilde er fra da hun ble intervjuet om seksuell helse i Burundi under P3 aksjonen. Foto: NRK P3

– For oss kvinner og jenter er seksuell og reproduktiv helse en viktig menneskerett og en nøkkel til et tryggere og mer likeverdig samfunn, sier hun.

Dessverre er det slik at det er de aller fattigste som rammes hardest. Mange jenter som blir gravide dropper ut av skolen og mister muligheten til et tryggere liv, både økonomisk og helsemessig.

– Fordi kvinner i en slik situasjon ofte får flere barn enn de kan fostre, kan barna bli underernært, syke og miste skolegang, forteller Djida.

– Vi må også innse at utrygge aborter øker når prevensjon ikke er tilgjengelig og desperasjonen blir stor. Det igjen fører til mange dødsfall, fortsetter legen.

Tekstmeldinger kan endre liv

Den CARE-støttede organisasjonen Djida jobber for, når tusenvis av unge og kvinner gjennom sms-tjeneste, skoleundervisning og møter.

«Vi ser at jenter og kvinner blir sterke og fullfører skolen når de får kontroll over egen kropp og har nødvendig trygghet med tilgang på prevensjon»
I tillegg arbeider de for å bryte ned tabu blant foreldregenerasjonen.

– Jenter får heller ikke hjelp hjemme fordi det å snakke om sex er et tabu. Derfor møter vi mange foreldre og utfordrer dem til å være åpne med barna sine om dette temaet.
Organisasjonen Djida jobber for, SaCoDé, informerer om prevensjon og seksuell helse i Burundi. I tillegg produserer de gjenbrukbare bind.

Arbeidet de gjør møter også motstand, ikke alle synes at man skal snakke så åpent om sex og tilby prevensjonsmidler til unge mennesker, men det betyr ikke at Djida og kollegaene har tenkt å gi seg:

– Vi må ikke være overrasket over at vi får motstand når vi kjemper for kvinners rettigheter. Ingen menneskerettigheter er blitt servert på sølvfat, det har alltid vært en kamp.

Støtt helter som Djida

Ikke alle helter bruker kappe, kan fly eller har superkrefter. Noen helter gir ungdom seksualundervisning, forteller foreldre hvordan de snakker med barna sine om puberteten og sikrer at jenter ikke blir gravide før de er klare for det selv.

Bidra til at disse heltene kan fortsette det viktige arbeidet sitt.

hver måned