Landet hvor det er livsfarlig å bli mor

I Sierra Leone er fødsel noe av det farligste du kan utsette deg for. Men med enkle midler kunne situasjonen sett annerledes ut.

Hele 1 av 17 kvinner risikerer å dø som følge av fødsel i Sierra Leone. Med 1 165 dødsfall per 100 000 levendefødte, har landet en av de høyeste mødredødelighetene i verden.

Til sammenligning er mødredødeligheten i Norge 7 dødsfall per 100 000 levendefødte. Det betyr at kvinner i Sierra Leone har rundt 166 ganger større sannsynlighet for å dø mens de føder enn vi ser hos norske kvinner.

Hovedårsakene til mødredødsfall i landet er blødninger etter fødselen, høyt blodtrykk under svangerskapet og blodforgiftning.

I Sierra Leone er det store utfordringer rundt å få tilgang til blodoverføringer, å nå sykehus i tide, og å motta tilstrekkelig omsorg fra dyktige helsepersonell.

300 000 kvinner dør årlig

Ifølge Verdens helseorganisasjon dør nesten 300 000 kvinner årlig på grunn av komplikasjoner fra graviditet og fødsel. De fleste av disse dødsfallene kunne vært forhindret.
«Kvinner i Sierra Leone har rundt 166 ganger større sannsynlighet for å dø mens de føder enn vi ser hos norske kvinner» Verdens Helseorganisasjon

Tilgang på rett kompetanse og medisinke klinikker kan redusere mødredødeligheten i et land der det å føde er noe av det mest risikable en kvinne kan gjøre.

Glenys Wusi (50) er jordmor, og utfører en rutinemessig fosterdiagnostikk for en pasient. Glenys oppfordrer kvinner til å unngå hjemmefødsler og heller føde på den medisinske klinikken, hvor utdannet medisinsk fagpersonell kan bistå i tilfelle komplikasjoner.

Isatu ble mor for sitt barnebarn

Isatu Jalloh (43) blir overveldet av følelser når hun tenker tilbake på da datteren hennes, Kadiatu, døde. Kadiatu (21) hadde nettopp født på en lokal klinikk da hun begynte å få blødninger.

- Kadiatu pustet veldig tungt. Hun lå nede,» sier Isatu. Så snart hun hørte stemmen min, sa hun: Mamma, kom. Ta babyen min, hold babyen min, jeg dør.

Isatu Jalloh (43) blir overveldet av følelser når hun tenker tilbake på da datteren hennes, Kadiatu, døde.

Kadiatu hadde indre blødningen og et desperat behov for blodoverføring. Hun ble lagt i ambulanse og fraktet til et sykehus i nærheten, men døde på vei dit.

Alpha Osman Marah, Kadiatus sønn, er nøyaktig én måned gammel. Isatu, ble hans viktigste omsorgsperson etter at Kadiatu døde.

Isatu lever i fattigdom og som enke er hun opptatt av å forsørge familien sin.

- Jeg har mange bekymringer, sier Isatu. Jeg har ikke penger, og jeg må begynne på nytt.

Lange reiser

I Sierra Leone skyldes en av tre mødredødsfall blødninger etter fødselen. Når fødende kvinner opplever komplikasjoner på helseklinikker, må de reise til et sykehus, som er bedre rustet til å yte medisinske tjenester.

Det kan imidlertid ta timer å bli transportert til nærmeste sykehus.

I 2018 lanserte regjeringen National Emergency Medical Service (NEMS), en bilpark på nesten 100 ambulanser for å sørge for transport for pasienter. Lange avstander fra klinikker, dårlige veinett og dårlige værforhold betyr at det fortsatt kan ta timer å nå et sykehus. Noen kvinner dør på veien.

CARE-kurs i familieplanlegging

Mariatu (15) gikk i nabolaget sitt en dag da hun kom over et CARE-kurs i familieplanlegging. Nysgjerrig ble hun på møtet, og fikk vite at hun tidligere var blitt feilinformert om prevensjon. Tradisjonelt ses prevensjon på som en form for abort og mange tror det vil gjøre kvinner sterile.

Mariatu bestemte seg for å ta prevensjon for å unngå et uplanlagt svangerskap.

- Jeg føler det var bra at jeg ombestemte meg, sier Mariatu

Da to av hennes eldre søstre ble gravide som tenåringer, ble de kastet ut av familiens hus og måtte slutte på skolen. Søstrenes erfaring har oppmuntret Mariatu til å lære om familieplanlegging og selv unngå lignende omstendigheter.

«Folk i miljøet mitt villedet meg, og nå som jeg vet sannheten, vil jeg fortsette å fortelle mine jevnaldrende at det folk sier ikke er riktig.» Mariatu - Sierra Leone

- Folk i miljøet mitt villedet meg, og nå som jeg vet sannheten, vil jeg fortsette å fortelle mine jevnaldrende at det folk sier ikke er riktig.

Én av tre tenåringsjenter i Sierra Leone blir gravide. Jenter og tenåringer under 19 år utgjør nesten halvparten av alle mødredødsfall i Sierra Leone, ifølge Dr. Abiodun Chris Oyeyipo fra UNFPA Sierra Leone.

Han sier at en reduksjon i graviditetsfrekvensen i tenårene vil ha en enorm innvirkning på mødredødeligheten i landet.

Regina Mahmoud (45) står på fødeavdelingen i en klinikk hvor hun jobber som helsesøster i Malal, Port Loko.

Hun hjelper kvinner med trygge fødsler, fri for komplikasjoner. Klinikken, som ligger ute på landet, er solcelledrevet. Tekniske problemer og mangel på ressurser gjør solenergien upålitelig. Noen ganger kan det være vanskelig å få tilstrekkelig lys når kvinner føder om natten.

- Om natten er det vanskelig for oss. Vi bruker telefonene våre, forklarer Regina. Hun har ofte med seg et solcelledrevet lykt hjemmefra for å lyse opp fødeavdelingen på klinikken som består av et enkelt rom med én seng.

- En seng er ikke nok, sier hun. Det har vært tilfeller der opptil fire kvinner er i fødsel samtidig.

Isatu Banguru (37), foran i bildet, er en solenergi-ingeniør ved Barefoot Women Solar Engineers Association of Sierra Leone.

Organisasjonen trener kvinner til å bli solcelleteknikere som monterer og installerer solcellepaneler på skoler, kontorer og medisinske sentre.

Ofte føder kvinner på klinikker og sykehus som mangler strøm. Ifølge estimater vil barnedødeligheten bli redusert med opptil 40 % dersom klinikker på landsbygda fikk bedre belysning for fødsler om natten.

Du kan gi kvinner et bedre liv

Du kan bidra til en positiv utvikling og at kvinner får bedre helsetjenester, tryggere fødsler og et bedre liv. Støtt vårt arbeid med et fast månedlig bidrag!