En kvinne smiler mot kamera.

Hvordan vi jobber med kvinner i Jordan

Jordan har over flere år tatt imot et stort antall flyktninger fra nabolandene. CARE har et langsiktig utviklingsperspektiv på arbeidet i landet.

Langsiktig arbeid

CARE er tilstede i flyktningleirer i landet, og jobber helhetlig med nabolag bestående av både flyktninger og jordanere. Dette er en god måte å tenke langsiktig i en flyktningkontekst.

Spesielt irakiske og syriske flyktninger trenger støtte, samtidig trenger fattige jordanere også støtte. Selv om mange kvinner har utdanning, har Jordan lav yrkesdeltakelse blant kvinner. CARE jobber derfor med:

  • Entreprenørskap for kvinner
  • Støtte lokalt sivilsamfunn
  • Tiltak for å redusere kjønnsbasert vold

Bakgrunn

Jordan har blitt berørt av konfliktene i nabolandene, og har siden 2003 tatt imot rundt 450 000 flyktninger fra Irak og 670 000 flyktninger fra Syria, og det er fra før hele 2 millioner registrerte palestinske flyktninger i landet. Fattigdommen øker og situasjonen er prekær.

Folketallet antas å doble de neste to tiårene. Vannmangel er allerede en utfordring, og kommer til å bli et enda større problem med økende befolkningstall.

Spørsmål om arbeidet i Jordan

Landansvarlig for CARE Norge sitt arbeid i Jordan er Alexander Kyllevik.

Fakta om Jordan

  • Befolkning: 10 millioner
  • Hovedstad: Amman
  • Plass på FNs indeks for menneskelig utvikling: 102 av 189 land i verden
  • Andel kvinner i nasjonalforsamlingen: 15 prosent
  • Kvinner som har opplevd vold i parforhold: 24 prosent
  • Jenters forventede skolegang: 13,4 år
  • Fødsler per kvinne: 3,3

Hjelp kvinner i fattige land som Jordan - Bli fast giver!

Som fast giver bidrar du til å løfte kvinner, deres familier og lokalsamfunn ut av fattigdom.