Hvordan vi jobber med kvinner i Tanzania

Halvparten av befolkningen i Tanzania lever under ekstrem fattigdom. Arbeidsledigheten er svært høy, spesielt blant ungdom, og menneskerettighetene er under press. CARE arbeider med å hjelpe kvinner og unge ut i arbeid, i tillegg til påvirkningsarbeid opp mot myndighetene og styrking av sivilsamfunnet.

Økonomi og arbeid

Uten inntektsgivende arbeid er det så og si umulig å komme seg ut av fattigdom. Gjennom å tjene sine egne penger kan kvinner ta kontroll over eget liv. Derfor arbeider CARE for å gi kvinner og ungdom kunnskap om entreprenørskap. I tillegg oppfordrer vi til å ikke bare drive råvareproduksjon, men også foredling, for å øke egen inntekt. I Tanzania jobber vi med å videreutvikle spare- og lånegruppene til å ta steget videre fra sparing til næringsvirksomhet. Fornybar energi og jordbruk er to sektorer vi satser på. Dette bidrar CARE med:

 • Etablering og opplæring av spare- og lånegrupper
 • Opplæring innen entreprenørskap
 • Opplæring i klimatilpasset landbruk
 • Yrkesopplæring til ungdom

Trygghet og likestilling

I Tanzania opplever sivilsamfunnet et økende press, ytringsfriheten innskrenkes og det har kommet lover som innskrenker sivile og sivilsamfunnets rettigheter. CARE jobber med påvirkningsarbeid opp mot tanzanianske myndigheter for å sikre likestilling og menneskerettigheter. Dette bidrar CARE med:

 • Påvirkningsarbeid
 • Opplæring og styrking av sivilsamfunn

Bakgrunn

Tanzania har en ung befolkning med få muligheter. Arbeidsledigheten blant unge er høy. Derfor fokuserer arbeidet vårt spesielt på ungdom og kvinner. Mange kvinner har ingen eller begrenset tilgang til offentlige tjenester og mulighet til å hevde sine rettigheter. Kvinner har i liten grad kontroll over ressurser som landområder og inntekt, og deres lave kulturelle status hindrer dem i å ta aktiv del i arbeidslivet og få en inntekt de kan leve av.

Spørsmål om arbeidet i Tanzania?

Landansvarlig for CARE Norge sitt arbeid i Tanzania er Alexander Kyllevik.

Fakta om Tanzania

 • Befolkning: 54 millioner
 • Hovedstad: Dodoma
 • Plass på FNs indeks for menneskelig utvikling: 154 av 189 land i verden
 • Andel kvinner i nasjonalforsamlingen: 37 prosent
 • Kvinner som har opplevd vold i parforhold: 42 prosent
 • Jenters forventede skolegang: 8,6 år
 • Fødsler per kvinne: 5
 • CARE har vært tilstede i siden 1994

Hjelp kvinner i fattige land som Tanzania - Bli fast giver!

Som CARE-venn gir du et månedlig beløp som bidrar til å løfte kvinner, deres familier og lokalsamfunn ut av fattigdom.