Jente med langt hår ser på deg

Støtt kvinner på flukt fra krig og kriser

Å flykte er noe av det farligste jenter og kvinner kan gjøre. Risikoen for å bli utsatt for voldtekt, menneskehandel og vold øker.

Støtt kvinner på flukt fra krig

Under krig og konflikt er det jenter og kvinner som rammes hardest.

CARE vet at det i grenseområdene til Ukraina forekommer det flere tilfeller av voldtekt og menneskehandel. Dette er ikke unikt for denne krisen.

Dette går støtten din til

CARE og våre partnere er tilstede i mange kriser der vi spesielt retter innsatsen vår mot jenter og kvinner på flukt fra kriser.

I akutte situasjoner, som i krig og kriser, jobber CARE med tiltak som reduserer den umiddelbare risikoen for kjønnsbasert vold og gir livreddende hjelp, som mat, rent vann, varme klær, medisiner, psykososial støtte og penger.

CARE jobber også med forebyggende tiltak, som holdningsendring, for å hindre at kjønnsbasert vold skjer i fremtiden.

Andre måter du kan gi på:

VIPPS: valgfritt enkeltbeløp til 2468

Gavekonto: 8200 01 40046

Vold mot kvinner og jenter øker i konflikt

Kjønnsbasert vold øker i konflikt, og opptil 2 av 3 kvinner har opplevd fysisk eller seksuell vold i en krisesituasjon i følge UN Women.

1 av 3 kvinner har vært utsatt for fysisk eller seksuell vold i løpet av livet. Kjønnsbasert vold kan være fysisk, seksuelt, psykisk eller sosioøkonomisk
«Kvinner løper en økt risiko for å bli utsatt for kjønnsbasert vold mens de er på flukt» Programrådgiver Victoria Nordli, CARE Norge
Trist kvinne med to barn på fanget
Kvinner og barn på flukt. Foto: CARE

SLIK ARBEIDER CARE

  • CARE bidrar med livreddende nødhjelp som medisinsk hjelp og psykososial støtte for de som har hatt traumatiske opplevelser
  • CARE drifter flyktningeleirer i mange land med spesielt fokus på å ha trygge områder for kvinner og jenter
  • CARE jobber for at kvinner og jenter ikke skal utsettes for større fare når eller fordi de mottar nødhjelp eller er på flukt
  • CARE sørger for at kvinner og familiene deres har tilgang til informasjon om hjelp som er tilgjengelig og at de får tilgang på mat, klær, medisiner og penger
  • CARE hjelper kvinner og deres familier med å gjenoppbygge livsgrunnlaget ved å gi økonomisk støtte eller yrkesopplæring

Støtt kvinner på flukt

Bli CARE-venn