CARE gjenopptar arbeidet i Afghanistan

Afghanistan står mitt i en katastrofal krise som fører til diskriminering, sult og økonomisk kollaps.

I løpet av den siste uken har CARE startet opp det humanitære arbeidet i Afghanistan etter at den eskalerende konflikten startet tidligere i år. Nå jobber vi med å bistå familier i nød, med økonomisk hjelp som skal dekke viktige og grunnleggende behov.

Samtidig har CARE gjenopptatt arbeidet med matsikkerhets- og levebrødsstøtte til småbønder i flere provinser. Kvinner oppmuntres til å utvikle hager og få dekket sitt levebrød på husholdningsnivå. Gjennom programmet gis det opplæring og de får tilgang til gjødsel, verktøy og frø.

– Vi er glade for å kunne gjenoppta vårt arbeid og gi støtte til befolkningen i Afghanistan. Den siste utviklingen har bidratt til økte humanitære behov Victoria Mose, CARE Afghanistans landdirektør.
Artikkelbilde


Den politiske ustabiliteten, klimarelaterte kriser som har påvirker jordbruksdyrking og høsting, og en fortsatt truende økonomisk krise gjør at over 14 millioner mennesker er rammet av sult.

Etter hvert som vinteren kommer blir tilgangen til mat av høy kvalitet stadig verre. Millioner av afghanere bekymrer seg daglig for hvordan de skal skaffe mat til barna sine, og våre omsorgsprogrammer spiller en avgjørende rolle for å dekke de store behovene.

– Selv om vår gjenopptakelse av aktiviteter er begrenset for øyeblikket, er det et avgjørende skritt for å fortsette bistanden til befolkningen i Afghanistan, og vi er fullt forpliktet til å øke støtten de neste ukene og månedene Victoria Mose, CARE Afghanistans landdirektør.
CARE vil også gjenoppta arbeidet med COVID-respons, og programmet for helse og ernæringsarbeid på ny. Sistnevnte skal hjelpe kvinner og deres familier med å planlegge og utvikle ernæringsbalanserte måltider.


Afghanistan er et av landene med høyest forekomst av kjønnsbasert vold. 51 % av kvinner i alderen 15-49 år har opplevd fysisk eller seksuell vold utøvd av partneren i løpet av livet. Andelen som har opplevd slik vold de siste 12 månenden er på 46 % (UN Women Global Database on Violence against Women).

12,2 % av kvinner føler det er trygt å gå ut alene i sitt nærområde om natten. Afghanistan ligger nest nederst på Women, Peace and Security indeksen, en indeks som ser på kvinners situasjon i hjemmet og samfunnet som helhet.

Mellom 60-80 % blir tvunget inn i ekteskap. Forestillingen om at yngre kvinner er lettere å kontrollere, gjør at jenter blir giftet i ung alder. 17 % av jentene er gift før de fyller 15 år.

Kun 21,6 % kvinner deltar i arbeidslivet. Kvinner må ha menns tillatelse for å søke på jobb, åpne en bankkonto, komme seg til og fra jobb. Menns kontroll over kvinner gjør også at det for mange kvinner er vanskelig å få en jobb utenfor hjemmet (UNDP Gender Inequality Index).

Artikkelbilde

Bli fast giver - forebygg katastrofer og gi hjelp når kriser rammer