Næringsliv

Med bærekraftsmålene i fokus, finner vi løsninger som skaper entusiasme internt, og som viser kundene at bedriften tar samfunnsansvar.

Vi er kjempestolte av våre mange dyktige samarbeidspartnere i næringslivet!

Et samarbeid med CARE hjelper deg å nå de bærekraftsmålene som bedriften er opptatt av

Heldigvis er næringslivet opptatt av å bidra til å nå FNs bærekraftsmål. Et samarbeid med CARE vil hjelpe deg å dokumentere at bedriften tar bærekraftsmålene på alvor.

CARE jobber spesielt med disse utvalgte bærekraftsmålene:

  • Utrydde fattigdom (bærekraftsmål nr. 1)
  • Utrydde sult (bærekraftsmål nr. 2)
  • God utdanning (bærekraftsmål nr. 4)
  • Likestilling mellom kjønnene (bærekraftsmål nr. 5)
  • Anstendig arbeid og økonomisk vekst (bærekraftsmål nr. 8)
  • Fred og rettferdighet (bærekraftsmål nr. 16)
  • Samarbeid for å nå målene (bærekraftsmål nr. 17)

Våre hovedsamarbeidspartnere