Næringsliv

Med bærekraftsmålene i fokus, finner vi løsninger som skaper entusiasme internt, og som viser kundene at bedriften tar samfunnsansvar.

Vi er kjempestolte av våre mange dyktige samarbeidspartnere i næringslivet!

Et samarbeid med CARE hjelper deg å nå de bærekraftsmålene som bedriften er opptatt av

Heldigvis er næringslivet opptatt av å bidra til å nå FNs bærekraftsmål. Et samarbeid med CARE vil hjelpe deg å dokumentere at bedriften tar bærekraftsmålene på alvor.

CARE jobber målrettet mot FNs bærekraftsmål, vår hovedprioritet er bærekraftsmål 1: Utrydde fattigdom og bærekraftsmål 5: Likestilling mellom kjønnene.

Våre hovedsamarbeidspartnere