Tre kvinner som står med tre barn

Hjelp jenter og kvinner ut av fattigdom og kriser!

Som fast giver skaper du varig endring for jenter og kvinner i verdens fattigste land.

De fleste gir dette

Din informasjon

Du blir belastet 150 kroner hver måned via AvtaleGiro. Du kan avslutte når du vil.

Din kortinformasjon

Fyll ut din kortinformasjon for å fullføre.

Du kan utgjøre en forskjell!

Bli med og skap en mer likestilt verden der alle har samme rettigheter og muligheter.

Det er ingen selvfølge at det skal være slik. Likestilling må vi jobbe for hver eneste dag.

Det er viktig å jobbe smart når vi skal skape varige endringer for kvinner i fattige land. I CARE har vi også et spesielt fokus på jenter og kvinners behov og trygghet nødhjelpsarbeidet.

Tallene og historiene viser at arbeidet nytter. Hos CARE går 92 prosent av innsamlede midler til formålet.

Nødhjelp

I en verden med stadig flere konflikter og kriser jobber CARE for å redde liv, og samtidig sikre kvinners trygghet og behov. Jenter og kvinner er ofte fattigst, har lite beskyttelse og få muligheter til å flykte. I tillegg øker risikoen for å bli utsatt for vold og overgrep i krisesituasjoner. Vi er til stede i Gaza, Ukraina, Syria, Marokko, Kongo - og totalt over 100 land globalt.