Sjekkliste for likestilling i verdikjeden

Dette er et verktøy utviklet for å hjelpe bedrifter å integrere kjønnsperspektivet i sitt arbeid med bærekraftsmålene og åpenhet i leverandørkjeden.

Med dagens tempo vil det ta hele 131 år før verden oppnår likestilling.

Din bedrift kan bidra til å sette opp tempoet!

En katalysator for et taktskifte ligger i bedrifters internasjonale verdikjeder. Her sysselsettes millioner av kvinner verden over. Ved å ta noen grep i møte med dine leverandører vil bedrifter både øke likestillingen og styrke bærekraftsarbeidet.

Vi har laget en sjekkliste for likestilling i verdikjeden til bedrifter. Den kan gi deg noen gode tips og lar deg sjekke hvordan din bedrift ligger an. Ved å jobbe med likestilling bidrar du til å oppnå også andre bærekraftsmål.

Verktøyets seks punkter kan brukes gjennom bedriftens vesentlighetsanalyser. På hvert punkt finnes flere tiltak for økt likestilling.

Huk av hvilke tiltak din bedrift gjør.
Vil dere strekke dere litt lengre? Stjernemerk hvilke tiltak dere ønsker å jobbe med fremover.
Når sjekklisten er fullført får dere en oppsummering og tips til videre arbeid! Lykke til!
1 Start her