Vi hjelper kvinner ut av fattigdom og kriser

Med din hjelp bekjemper vi fattigdom gjennom å støtte jenter og kvinners kamp for likestilling. I samarbeid med kvinnene selv arbeider CARE for langsiktig og bærekraftig endring. De får kunnskap, styrke og muligheter til å klare seg selv.

Helse og seksualitet - hennes kropp

Vi jobber for å gi jenter og kvinner kunnskap og muligheter til å selv bestemme over egen kropp. Prioriterte områder er:

 • Kunnskapsbygging hos jenter og kvinner
 • Holdningsendring hos menn
 • Seksualundervisning (SRHR)
 • Tilgang til prevensjon og helsetjenester

Økonomi - hennes penger

Vi jobber for å hjelpe jenter og kvinner ut av fattigdom, ved å gi dem muligheter til å tjene, spare, og forvalte egne penger. Dette oppnår vi ved:

 • Etablering av spare- og lånegrupper
 • Lese, skrive- og regneopplæring
 • Opplæring i ledelse og entreprenørskap
 • Engasjering av menn

Likestilling - hennes stemme

Vi jobber for å gi jenter og kvinner en stemme, og muligheten til å påvirke beslutninger med betydning for seg og sine. Dette gjør vi ved å:

 • Gi opplæring i politisk deltakelse og lederskap
 • Lederutvikling
 • Styrke kvinners rolle i beredskapsarbeid

Nødhjelp - hennes trygghet

CARE er tilstede i mange lokalsamfunn, og kan derfor være raskt på plass med livsviktig nødhjelp, og sikre kvinners trygghet og behov i akutte situasjoner. Vi jobber også med miljøtiltak i flyktningleirer.

Prosjekter i over 100 land

CARE International - where we work

Globalt har CARE prosjekter i over 100 land. Kontoret i Norge har spesielt ansvar for tolv av disse. Flere av dem, som Syria og Afghanistan, har vært rammet av krig og konflikt i mange år. Felles for alle er at de er blant verdens aller fattigste land - som går hardest utover kvinner og barn.

Arbeidet gir resultater

Resultater i 2021

Les mer om resultater og effekter av arbeidet vårt.

Her kan du laste ned vår aktivitetsrapport for 2021.

Med din støtte kan vi hjelpe enda flere

Les mer om hvordan du kan bli med i kampen for en mer likestilt verden, og bli fast giver i dag. Sammen skaper vi varig endring.