Kvinne som driver en butikk

Vi hjelper kvinner ut av fattigdom og kriser

Sammen med våre støttespillere bekjemper vi fattigdom gjennom å støtte jenter og kvinners kamp for likestilling. I samarbeid med kvinnene selv arbeider CARE for positiv, langsiktig, og bærekraftig endring.

Helse og seksualitet - hennes kropp

Vi jobber for å gi jenter og kvinner kunnskap og muligheter til å selv bestemme over egen kropp. Prioriterte områder er:

 • Kunnskapsbygging hos jenter og kvinner
 • Holdningsendring hos menn
 • Seksualundervisning (SRHR)
 • Tilgang til prevensjon og helsetjenester

Økonomi - hennes penger

Vi jobber for å hjelpe jenter og kvinner ut av fattigdom, ved å gi dem muligheter til å tjene, spare, og forvalte egne penger. Dette oppnår vi ved:

 • Etablering av spare- og lånegrupper
 • Lese, skrive- og regneopplæring
 • Opplæring i ledelse og entreprenørskap
 • Engasjering av menn

Likestilling - hennes stemme

Vi jobber for å gi jenter og kvinner en stemme, og muligheten til å påvirke beslutninger med betydning for seg og sine. Dette gjør vi ved å:

 • Gi opplæring i politisk deltakelse og lederskap
 • Lederutvikling
 • Styrke kvinners rolle i beredskapsarbeid

Nødhjelp - hennes trygghet

CARE er tilstede i mange lokalsamfunn, og kan derfor være raskt på plass med livsviktig nødhjelp, og sikre kvinners trygghet og behov i akutte situasjoner. Vi jobber også med miljøtiltak i flyktningleirer.

Prosjekter i over 100 land

CARE International - where we work

Globalt har CARE prosjekter i over 100 land. Kontoret i Norge har spesielt ansvar for elleve av disse. Flere av dem, som Syria og Afghanistan, har vært rammet av krig og konflikt i mange år. Felles for alle er at de er blant verdens aller fattigste land - som går hardest utover kvinner og barn.

Arbeidet gir resultater

CARE aktivitetsrapport 2022

Les mer om resultater og effekter av arbeidet vårt.

Her kan du laste ned vår aktivitetsrapport for 2022.

Smilende kvinne ser i kamera

Vil du støtte arbeidet vårt for en bedre og mer likestilt verden?

Sammen skaper vi positiv endring!

Din informasjon

Du blir belastet 150 kroner hver måned via AvtaleGiro. Du kan avslutte når du vil.

Din kortinformasjon

Fyll ut din kortinformasjon for å fullføre.