Kvinne som driver en butikk

Vi hjelper kvinner ut av fattigdom og kriser

Med din hjelp bekjemper vi fattigdom gjennom å støtte jenter og kvinners kamp for likestilling. I samarbeid med kvinnene selv arbeider CARE for langsiktig og bærekraftig endring. De får kunnskap, styrke og muligheter til å klare seg selv.

Helse og seksualitet - hennes kropp

Vi jobber for å gi jenter og kvinner kunnskap og muligheter til å selv bestemme over egen kropp. Prioriterte områder er:

 • Kunnskapsbygging hos jenter og kvinner
 • Holdningsendring hos menn
 • Seksualundervisning (SRHR)
 • Tilgang til prevensjon og helsetjenester

Økonomi - hennes penger

Vi jobber for å hjelpe jenter og kvinner ut av fattigdom, ved å gi dem muligheter til å tjene, spare, og forvalte egne penger. Dette oppnår vi ved:

 • Etablering av spare- og lånegrupper
 • Lese, skrive- og regneopplæring
 • Opplæring i ledelse og entreprenørskap
 • Engasjering av menn

Likestilling - hennes stemme

Vi jobber for å gi jenter og kvinner en stemme, og muligheten til å påvirke beslutninger med betydning for seg og sine. Dette gjør vi ved å:

 • Gi opplæring i politisk deltakelse og lederskap
 • Lederutvikling
 • Styrke kvinners rolle i beredskapsarbeid

Nødhjelp - hennes trygghet

CARE er tilstede i mange lokalsamfunn, og kan derfor være raskt på plass med livsviktig nødhjelp, og sikre kvinners trygghet og behov i akutte situasjoner. Vi jobber også med miljøtiltak i flyktningleirer.

Prosjekter i over 100 land

CARE International - where we work

Globalt har CARE prosjekter i over 100 land. Kontoret i Norge har spesielt ansvar for tolv av disse. Flere av dem, som Syria og Afghanistan, har vært rammet av krig og konflikt i mange år. Felles for alle er at de er blant verdens aller fattigste land - som går hardest utover kvinner og barn.

Arbeidet gir resultater

Resultater i 2021

Les mer om resultater og effekter av arbeidet vårt.

Her kan du laste ned vår aktivitetsrapport for 2021.

Smilende kvinne ser i kamera

Med din støtte kan vi hjelpe enda flere

Les mer om hvordan du kan bli med i kampen for en mer likestilt verden, og bli fast giver i dag. Sammen skaper vi varig endring.