Foto: Josh Estey/CARE

Resultater og effekter

CARE gir kvinner verktøy mot fattigdom og vold. Og de virker.

Våre fokusområder:

Hennes kropp

CARE er opptatt av at kvinner selv må bestemme over sin egen kropp, enten det gjelder omskjæring, kjønnsbasert vold, tvangsgifting eller familieplanlegging.

Vårt program "Engaging Men" mot kjønnsbasert vold har gitt spesielt gode resultater.

Les mer:
The Path to 2020: Delivering transformative, rights-based family planning

Hennes stemme

Det blir ingen løsning på verdens problemer så lenge kvinner holdes utenfor. Der CARE har hatt langvarig tilstedeværelse kan vi se forbedring av de fleste forhold når kvinners stemmer blir hørt, spesielt når de kan påvirke politikk og rettssystem.

Les mer:
Spare- og lånegrupper ble kvinnebevegelser
Women on the Move, Annual Report 2018

Hennes penger

Er det noe vi virkelig har erfart, så er det hvor viktig det er at kvinner har tilgang til egne penger. Norske Moira Eknes tok med seg ideen om selvfinansierte sparebanker til Niger i 1991, og siden har CARE og andre organisasjoner støttet millioner av verdens fattige kvinner og gjort dem i stand til å løfte seg ut av fattigdommen.

Les mer:
CARE global VSLA reach 2017: An overview of the global reach of
CARE’s Village Savings and Loan Association programming


Nødhjelp

Den beste måten å gi humanitær hjelp på, er at de som trenger hjelpen er med på å organisere den. I spare- og lånegruppene kan de hjelpe både seg selv og andre når kriser inntreffer. Og som kjent er det kvinner som rammes hardest i kriser.

Les mer:
Women’s economic empowerment in emergency contexts: Niger
She is a humanitarian

Oversikt over alle resultater

Globalt jobbet CARE og våre partnere i 100 land, nådde 68 millioner mennesker direkte gjennom 1036 prosjekter og initiativ. Oversikt over alle tall og resultater er samlet her CARE International: Reach and Impact