Bilde av en gruppe unge kvinner og jenter som fotograferes ovenfra. De ser opp i kamera og smiler.
Foto: Josh Estey/CARE

Resultater og effekter av arbeidet vårt

CARE gir kvinner effektive verktøy mot fattigdom og vold.

Det er en god investering å jobbe med kvinner. Fordi kvinner skaper forandring; ikke bare for seg selv, men også for verden rundt seg. I 2021 jobbet CARE Norge aktivt i 11 land og vi nådde nærmere 477 000 kvinner og menn direkte med våre program.

Helse og seksualitet – hennes kropp

CARE jobber for at kvinner selv skal bestemme over sin egen kropp, enten det gjelder familieplanlegging, tilgang til helsetjenester, omskjæring, kjønnsbasert vold eller tvangsgifting.

Resultater i 2021

 • 49 000 jenter og kvinner har fått opplæring i seksuell- og reproduktiv helse
 • 360 helsearbeidere fikk opplæring i tjenester relatert til seksuell helse
 • 253 000 fikk opplæring om forebygging av kjønnsbasert vold

Les de sterke historiene

Økonomi – hennes penger

CARE jobber for å gi jenter og kvinner muligheter til å tjene, spare og forvalte egne penger. Ved oppretting av spare- og lånegrupper har CARE og andre organisasjoner gitt millioner av verdens fattigste kvinner et verktøy for å komme seg ut av fattigdom.

Resultater i 2021

 • 9 700 nye spare- og lånegrupper ble etablert
 • 35 000 nye medlemmer av spare- og lånegrupper
 • 55 000 jenter og kvinner har fått opplæring i ledelse og entreprenørskap

Les de sterke historiene

Likestilling – hennes stemme

Det blir ingen løsning på verdens problemer så lenge kvinner holdes utenfor. Der CARE har hatt langvarig tilstedeværelse kan vi se forbedring av de fleste forhold når kvinners stemmer blir hørt, spesielt når de kan påvirke politikk og rettssystem.

Resultater i 2021

 • 17 000 kvinner fikk lese - og skriveopplæring
 • 46 000 kvinner har fått opplæring i ledelse
 • 35 % av kvinner i spare- og lånegruppene har gått inn politiske eller andre sentrale posisjoner i samfunnet (over tid)
 • 30 000 menn har blitt involvert i likestillingsarbeid

Les de sterke historiene

Nødhjelp – hennes trygghet

Når en katastrofe rammer jobber CARE for å redde liv, og samtidig sikre kvinners sikkeret og behov. Vi sørger for at jenter og kvinner får egne områder der de er trygge, samt at de får god helsehjelp, både fysisk og psykisk. I 2021 ga CARE livsviktig nødhjelp til Afghanistan, Myanmar, Syria, India og Uganda.

Resultater i 2021

 • 74 000 personer fikk nødhjelp
 • 212 000 fikk opplæring om forebygging av kjønnsbasert vold
 • 303 000 fikk opplæring om forebygging av covid-19
 • Resirkulering av plast, etablering av kjøkken basert på ren energi i flykningleirer

Her kan du laste ned vår aktivitetsrapport for 2021.

Gi jenter og kvinner håp om en ny fremtid

Ved å støtte CARE bidrar du til jenter og kvinners trygghet, rettigheter, og muligheter til å tjene egne penger og komme seg ut av fattigdom.

Din informasjon

Du blir belastet 250 kroner hver måned via AvtaleGiro. Du kan avslutte når du vil.

Din kortinformasjon

Fyll ut din kortinformasjon for å fullføre.