Arv og testamentariske gaver

Ønsker du å fortsette å utgjøre en forskjell etter at du er borte? Arven fra deg kan bety en bedre og mer likestilt verden for jenter og kvinner.

Din arv vil bidra til positiv endring

En testamentarisk gave fra deg vil bidra til å skape varige endringer for fattige lokalsamfunn. Med din hjelp settes kvinner i stand til å hjelpe seg selv og sin familie, og bli mindre avhengige av bistand i fremtiden.

Noen tror at en gave må være stor for at den skal ha en betydning. Dette stemmer ikke. Både små og store gaver har en betydning for vårt arbeid, og vi i CARE er takknemlige for all støtte som kommer inn gjennom en testamentarisk gave.

Slik kommer du i gang

 1. Få en oversikt over verdiene dine
 2. Ta en samtale med dine nærmeste
 3. Fordel verdiene dine
 4. Skaff to uavhengige vitner (myndige, som ikke selv er arvinger)
 5. Finn et egnet og trygt sted for oppbevaring (et tips kan være nærmeste tingrett/domstol)

Viktig informasjon

Når du skriver et testament, skal det være tydelig formulert.

 • Testamentet må være skriftlig
 • Dato må komme tydelig frem (det nyeste er det som gjelder)
 • Det må komme frem at det er et testament
 • Det er regler for pliktdelsarv, dette må være ivaretatt. Les mer på lov om arv her.
 • Du må skrive under testamentet, og fødselsnummer må være med
 • Den som skriver testamentet (testator) må forstå innholdet, og vitnene må bekrefte skriftlig at testamentet er opprettet av fri vilje.

Alle personer over 18 år kan skrive testament. Dette kan hver enkelt gjøre selv, men arveloven har en del formelle krav. Derfor kan det være lurt å få rådgivning rundt hvordan dette settes opp hos en advokat eller noen som kan gi juridisk bistand.

Arven fordeles etter slektsprinsippet, slik at hver slektsgren har rett til like mye i arv. Er det tre barn, skal arven fordeles likt mellom de tre grenene med 1/3 på hver linje. Er et av barna til avdøde også død, og etterlater seg to barn (avdødes barnebarn) arver barnebarna 1/6 hver av det avdøde etterlater seg. Kilde: lovdata.no

Arven vil altså først og fremst gå til den avdødes barn og etterslekt, samt ektefelle eller samboer. Dersom avdøde ikke har slektninger i arvegangsklasse 1, vil arven gå til arvegangsklasse 2, altså foreldre og søsken. Dersom én av foreldrene til den avdøde er død, vil ikke den gjenlevende forelderen arve alt. Kilde: lovdata.no

Trenger du hjelp med å komme i gang?

Å opprette et testament sikrer at verdiene dine blir fordelt etter dine ønsker. Her er noen verktøy som kan hjelpe deg på veien.

Hos Advokatforeningen får du tilgang på advokater som jobber med testament fra nord til sør i landet.

I tillegg kan du bruke et digitalt verktøy fra Justify som enkelt viser hvordan du skriver testament og lagrer det sikkert.

Justify tilbyr også kostnadsfri veiledning rundt arv og testament til alle kunder, enten på chat (justify.no) eller telefon/e-post.