Artikkelbilde

En global utviklings- og nødhjelpsorganisasjon

CARE er en veldedig utviklings- og nødhjelpsorganisasjon som kjemper for jenter og kvinners rettigheter og muligheter i flere av verdens fattigste land. Vi bidrar også med livsviktig nødhjelp når katastrofer og akutte situasjoner rammer.

Bærekraftig arbeid med kvinner i fattigdom

Joselyn Nikuze fra Rwanda
Joselyn Nikuze ble butikkeier og inspirator, ved hjelp av spare- og lånegruppen.

Vi gir kvinner kunnskap, ferdigheter og muligheten til å klare seg selv. Ved å samarbeide med kvinner skaper vi bærekraftig og langsiktig endring – både for kvinnene og samfunnet de lever i.

Global organisasjon med lang historie

CARE-pakken
Norge var blant landene som mottok kritisk hjelp gjennom CARE-pakken etter andre verdenskrig.

CARE Norge ble opprettet i 1980 som en del av CARE International. CARE har i dag kontorer i 102 land globalt, og CARE Norge har prosjekter i 11 land.

1945

CARE startet i 1945 som amerikanske organisasjoners hjelp til Europa etter andre verdenskrig. Mange familier i Norge fikk CARE-pakker med mat, klær, bøker og leker.

1980

CARE Norge ble etablert i 1980 som en del av CARE International. Nå er CARE Norge til stede i 11 land og driver med langsiktig bistand og nødhjelp.

1991

De første spare- og lånegruppene ble utviklet i Niger av norske Moira Eknes. Dette er i dag CAREs aller viktigste verktøy i kampen mot fattigdom.

2019

CARE Norge har TV-aksjonen for andre gang. Kvinner skal gis mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt. Les mer om TV-aksjonen 2019
tv-asksjonen 2019
Med pengene fra TV-aksjonen 2019 hjelper CARE over 400 000 kvinner.

Finansiering – 92 prosent til formålet

CARE Norge mottar i dag midler fra institusjonelle givere, næringslivet og private givere – deg.

92 prosent av CARE sine inntekter går til våre prosjekter og programmer. Resten går til nødvendig administrasjon, og innsamling av nye midler.

Pengene kommer dit de skal

Når du gir til CARE, kan du være trygg på at pengene kommer dit de skal. CARE er godkjent av Innsamlingskontrollen. Vi er også medlem av FundraisingNorge, og følger deres normer for godt og etisk innsamlingsarbeid.

Institusjonelle donorer er:

Våre viktigste næringspartnere er:

Lær mer om hvordan du eller din bedrift kan bidra.