Om CARE

I samfunn der halvparten av menneskene hindres i å delta, mister man halvparten av mulighetene. Å løfte kvinnene har vist seg å være den mest effektive måten å redusere fattigdom på.

Derfor jobber CARE aller mest med kvinner – fordi det hjelper hele samfunnet vi lever i. Les mer om hvordan CARE jobber.

CAREs historie

1945

CARE startet i 1945 som amerikanske organisasjoners hjelp til Europa etter andre verdenskrig. Mange familier i Norge fikk CARE-pakker med mat, klær, bøker og leker.

1980

CARE Norge ble etablert i 1980 som en del av CARE International. Nå er CARE Norge til stede i 13 land og driver med langsiktig bistand og nødhjelp.

1991

De første spare- og lånegruppene ble utviklet i Niger av norske Moira Eknes. Dette er i dag CAREs aller viktigste verktøy i kampen mot fattigdom.

2019

CARE Norge har TV-aksjonen for andre gang. Kvinner skal gis mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt.

Les mer om hva vi får til med midlene fra TV-aksjonen


Slik jobber CARE

Ved å samarbeide med kvinner, jobber CARE for å få til bærekraftig endring. Vi gir kvinner kunnskap, styrke og muligheten til å klare seg selv.

CAREs filosofi handler om å skape varig endring der samfunnene får hjelp til å hjelpe seg selv. Slik blir man mindre avhengig av bistand i framtiden. Vi bidrar også med livsviktig nødhjelp når katastrofer og akutte situasjoner rammer.

Finansiering

CARE Norge mottar i dag midler fra private givere, næringslivet samt institusjonelle givere, inkludert Utenriksdepartementet og Norad i Norge, svenske Sida, danske Dandia, europakommisjonens avdeling for internasjonalt samarbeid og utvikling (INTPA), samt Innovasjon Norge og Direktoratet for internalisering og kvalitetssikring i høyere utdanning (DIKU). Høsten 2020 inngikk CARE Norge et parnerskap med EUs nødhjelpsfond ECHO.

Å støtte kvinner skaper endring