Noen mirakler trenger litt hjelp

Du kan bidra til at kvinner får tilgang på nødvendige helsetjenester og tryggere fødsler. Støtt arbeidet i dag og redd liv!

336 000

kvinner støttet direkte i 2020, over 1,5 million mennesker nådd

13 land

hvor CARE Norge har prosjekter

91 %

av innsamlede midler går til formålet

Ved samarbeid med kvinner arbeider CARE for å få til bærekraftig endring. Vi gir dem kunnskap, styrke og muligheter til å klare seg selv.