Innbyggerne i Ukraina trenger vår hjelp nå!

Du kan også hjelpe ved å gi en enkeltgave på Vipps til 2468 (valgfritt beløp).

336 000

kvinner støttet direkte i 2020, over 1,5 million mennesker nådd

12 land

hvor CARE Norge har prosjekter

91 %

av innsamlede midler går til formålet

Ved samarbeid med kvinner arbeider CARE for å få til bærekraftig endring. Vi gir dem kunnskap, styrke og muligheter til å klare seg selv.