Sammen hjelper vi minst 400 000 kvinner ut av fattigdom

Med pengene fra årets TV-aksjon skal vi gi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over sin egen kropp og få sin stemme hørt. Nå er det hennes tur! Vil du bidra? Vipps til 2133.

239 894

kvinner støttet direkte i 2018, nær 1 million mennesker nådd

13 land

hvor CARE Norge har prosjekter

93 %

av innsamlede midler går til formålet

Ved samarbeid med kvinner arbeider CARE for å få til bærekraftig endring. Vi gir dem kunnskap, styrke og muligheter til å klare seg selv.