CARE bryter ned tabuer i noen av landene der mensenskammen er størst

Vi vet at mensen er en hindring for både skolegang og jobb. Derfor sprer vi kunnskap og jobber for at jenter og kvinner skal ha det de trenger så de kan håndtere mensen.

336 000

kvinner støttet direkte i 2020, over 1,5 million mennesker nådd

13 land

hvor CARE Norge har prosjekter

89 %

av innsamlede midler går til formålet

Ved samarbeid med kvinner arbeider CARE for å få til bærekraftig endring. Vi gir dem kunnskap, styrke og muligheter til å klare seg selv.