Gi enda flere kvinner mulighet til et bedre liv

Som CARE-venn bidrar du til at kvinner kan tjene sine egne penger, bestemme over sin egen kropp og få sin stemme hørt.

hver måned

239 894

kvinner støttet direkte i 2018, nær 1 million mennesker nådd

13 land

hvor CARE Norge har prosjekter

93 %

av innsamlede midler går til formålet

Ved samarbeid med kvinner arbeider CARE for å få til bærekraftig endring. Vi gir dem kunnskap, styrke og muligheter til å klare seg selv.