Krise i Afghanistan

Kvinner og jenter i Afghanistan rammes hardest av krisen. Støtt Cares arbeid med å gi dem mat, vann, husrom og utdanning.

336 000

kvinner støttet direkte i 2020, over 1,5 million mennesker nådd

13 land

hvor CARE Norge har prosjekter

91 %

av innsamlede midler går til formålet

Ved samarbeid med kvinner arbeider CARE for å få til bærekraftig endring. Vi gir dem kunnskap, styrke og muligheter til å klare seg selv.