Mange kvinner nektes muligheter på grunn av sitt kjønn

Det kan du være med å endre på. Med din hjelp kan flere kvinner skape sin egen arbeidsplass, bestemme over egen kropp og bli sjef over eget liv.

336 000

kvinner støttet direkte i 2020, over 1,5 million mennesker nådd

13 land

hvor CARE Norge har prosjekter

91 %

av innsamlede midler går til formålet

Ved samarbeid med kvinner arbeider CARE for å få til bærekraftig endring. Vi gir dem kunnskap, styrke og muligheter til å klare seg selv.