Vilkår

På denne siden finner du våre vilkår og retningslinjer for fastgiveravtaler inngått på våre nettsider.

Betaling

Gjelder faste trekk per AvtaleGiro og Vipps.

Trekk gjennomføres én gang per måned. Standard trekkdato ved påmelding via nettsiden er 15. i måneden. For påmeldte gjennom møte med promotør er trekkdato satt til 20. i måneden. Trekkdato kan endres til henholdsvis 15, 20. eller 25. i måneden på forespørsel til organisasjonen. Det trekkes aldri annet enn avtalt sum.

Fastgiverforhold per AvtaleGiro er tilgjengelig i givers nettbank, og trekkes fra ønsket bankkonto. Fastgiver per Vipps er tilgjengelige i app eller nettside, og trekkes fra ønsket bankkort eller -konto.

Oppsigelse av avtalen

Send e-post til care@care.no eller ring oss på tlf: 22 99 26 00 hverdager mellom kl. 09-15 om du ønsker å si opp giveravtalen. E-posten bør inkludere navn, adresse og telefonnummer på giver som ønsker å avslutte giverforholdet.

Merk at det som hovedregel ikke er mulig å angre på allerede gjennomførte betalinger. Siste donasjon kan imidlertid krediteres om det ligger særskilte forhold til grunn for dette. Ta i så fall kontakt med CARE.

Skattefradrag

Alle som har gitt 500 kroner eller mer til CARE i løpet av et skatteår kan få inntektsfradrag for gaven(e). Det maksimale inntektsfradraget man kan få for gaver til frivillige organisasjoner bestemmes av Regjeringen og dette kan endre seg fra år til år.

For å få skattefradrag må vi ha fødselsnummeret ditt (11 siffer). Dine gaver vil da bli automatisk bli innberettet til skattemyndighetene. Du kan kontakte oss på telefon 22 99 26 00 eller benytte skjemaet her for å registrere ditt fødselsnummer.

Merk at vi må ha ditt fødselsnummer innen 16. januar for at gaven(e) gitt i foregående år skal kunne bli innrapportert til skattemyndighetene.