Hvorfor kvinner?

Det er en god investering å jobbe med kvinner. Fordi kvinner skaper forandring, ikke bare for seg selv, men også verden rundt seg.

Kvinner rammes hardest

Kvinner og barn rammes hardest av fattigdom, og kvinner har ikke de samme mulighetene og rettighetene som menn.

Færre kvinner får gå på skole, de tjener mindre og eier sjeldnere land enn menn. De har færre muligheter til egen inntekt, og blir oftere utsatt for vold i hjemmet, på arbeidsplassen og i samfunnet ellers.

Kvinner rammes også hardt når det er dårlig tilgang til helsetjenester, særlig i forbindelse med graviditet og fødsel.

Kvinner er nøkkelen til å utrydde fattigdom

Får kvinner jobbe, bestemme over egen kropp og bruke sin egen stemme, vil det bli mindre sult, mindre fattigdom, mindre vold og mer rettferdighet. Bare kvinner får muligheten gjør de en stor forskjell - både for seg selv og for verden.

Vi samarbeider med kvinnene - gir dem kunnskap, styrke og mulighet til å klare seg selv.

Ringvirkningene av å investere i kvinner er stor. Barna, familien og samfunnet rundt trives når kvinnene trives.

«Jeg er veldig stolt av meg selv. Jeg er en stolt skredder og er takknemlig overfor spare- og lånegruppen jeg fikk bli med i.» Hadiza i Niger, suksessfull gründer

Fakta om kvinner og likestilling

  • To tredjedeler av verdens analfabeter er kvinner
  • Kvinner utgjør kun 13 prosent av eiere av landbrukseiendom.
  • Hvert år giftes 12 millioner jenter bort før de fyller 18 år
  • Én av tre kvinner globalt har opplevd å bli utsatt for vold eller seksuelle overgrep
  • Kvinner utgjør kun én av fire av verdens folkevalgte, og mindre enn 7 prosent av verdens statsledere

Å støtte kvinner skaper endring

Som CARE-venn gir du et månedlig beløp som bidrar til å løfte kvinner, deres familier og lokalsamfunn ut av fattigdom.