Kvinne som har startet sin egen butikk

Kvinner er nøkkelen til å utrydde fattigdom

Hvorfor kvinner? Fordi kvinner skaper positiv endring, ikke bare for seg selv, men også verden rundt seg.

Kvinner rammes hardest

Kvinner og barn rammes hardest av fattigdom, og kvinner har ikke de samme mulighetene og rettighetene som menn.

Færre kvinner får gå på skole, de tjener mindre og eier sjeldnere land enn menn. De har mindre mulighet til å skape sin egen arbeidsplass og blir oftere utsatt for vold i hjemmet, på jobben og i samfunnet ellers.

Kvinner rammes også hardt når det er dårlig tilgang til helsetjenester, særlig i forbindelse med graviditet og fødsel.

Fakta om kvinner og likestilling

  • To tredjedeler av verdens analfabeter er kvinner
  • Kvinner utgjør kun 13 prosent av eiere av landbrukseiendom
  • Hvert år giftes 12 millioner jenter bort før de fyller 18 år
  • Én av tre kvinner globalt har opplevd å bli utsatt for vold eller seksuelle overgrep
  • Kvinner utgjør kun én av fire av verdens folkevalgte, og mindre enn 7 prosent av verdens statsledere

Arbeidet med kvinner gir positive ringvirkninger

Får kvinner jobbe, bestemme over egen kropp og bruke sin egen stemme, vil det bli mindre sult, mindre fattigdom, mindre vold og mer rettferdighet. Bare kvinner får muligheten gjør de en stor forskjell – for barna, familien og samfunnet rundt seg.

Fattig lærer ble butikkeier og inspirator

Artikkelbilde
Joselyn viser sin styrke og gjennomføringsevne. Foto: J. William Hirtle
Da Joselyn Nikuze fra Rwanda fikk muligheten, startet hun sin egen butikk. Nå inspirerer hun andre kvinner til å bli med i spare- og lånegrupper.
– Jeg har fått mange praktiske ferdigheter gjennom opplæringen fra CARE, og jeg kan derfor være en viktig støttespiller for andre. Jocelyn Nikuze, gründer

Oppfylte designerdrømmen – har nå flere ansatte

Artikkelbilde
Hadiza kjøpe symaskin med midler fra spare- og lånegruppen.
Les den inspirerende historien om Hadiza, som ble tvunget til å slutte på skolen, men ga ikke opp drømmen. Nå har hun sydd klær for Nigers presidentfrue og har flere ansatte.
– Vi ble lært opp til å tro på oss selv og hvordan vi kunne bruke lån til å starte forretning. Hadiza Amadou, gründer

Alice ble en rollemodell etter CARE-kurset

To kvinner står og snakker, en av dem har et barn på ryggen.
Gjennom mensenkurset har Alice fått kunskap og selvtillit til å bryte ned tabuer og hjelpe andre jenter i flyktningleiren.
Et CARE-kurs endret hverdagen for Alice og familien hennes. Nå er hun frivillig, og jobber selv med å bryte ned myter om mensen i flyktningleiren.
– Først etter at jeg var på kurs, begynte jeg sakte å endre meg, for jeg lærte at mine holdninger til mensen var basert på myter. Rafik, far til Alice

Bli med i kampen mot fattigdom!

Som fast giver bidrar du til at kvinner, deres familier og lokalsamfunn kommer seg ut av fattigdom.

Din informasjon

Du blir belastet 250 kroner hver måned via AvtaleGiro. Du kan avslutte når du vil.

Din kortinformasjon

Fyll ut din kortinformasjon for å fullføre.