CARE mener

Likestillings-innspill til Oljefondet

CARE Norges innspill til Oljefondets forventingsdokument om hvordan selskaper påvirker sine forbrukere
Les mer

Forslag til tiltak for bedre kjønnsbalanse i styrer og ledelse i norske selskaper

Les mer

Kjønnsbasert vold øker i en verden i krise

Verden står i multikriser. Midt oppi alt dette vet vi at kvinner og jenter utsettes for en uproporsjonal risiko for kjønnsbasert vold og overgrep.
Les mer

Mye snakk om likestilling: Vis oss pengene, Støre!

I Afghanistan plukker Taliban-regimet fra hverandre jenter og kvinners rettigheter og muligheter.
Les mer

Fossilenes ESG-hyl

Trøims utspill mot ESG-politikk melder seg inn i rekken av flere som ikke liker at kapitalen nå jobber annerledes i jakten på langsiktig verdiskaping
Les mer

Tangen skjerper forventningene om kvinner og mangfold

Mens Regjeringen skaper debatt om kvotering av kvinner inn i lederstillinger, har Oljefondet lansert et forventningsdokument med tydelige signaler.
Les mer

Adjø, internasjonal solidaritet?

Regjeringen foreslår å kutte 4 milliarder kroner til langsiktig utviklingshjelp.
Les mer

Hvorfor norske kvinner ikke bør skamme seg over mensen

Les mer

Orklas mannsdominans

Orklas nye konsernledelse består bare av menn. Det er dårlig nytt for alle nordmenn, som eier litt av Orkla.
Les mer

Vi menn må aktivt med i like­stillings­kampen

Kan en mann lede en likestillingsorganisasjon? Det spørsmålet fikk jeg da jeg for ett og et halvt år siden begynte som leder for CARE.
Les mer