Hjelp kvinner ut av fattigdom - bli fast giver

hver måned
Ved samarbeid med kvinner arbeider CARE for å få til bærekraftig endring. Vi gir dem kunnskap, styrke og muligheter til å klare seg selv.