CARE Norge inngår humanitær partnerskapsavtale med EU

– Vi er svært stolte av å oppnå denne viktige partneravtalen med ECHO, sier generalsekretær i CARE Kaj-Martin Georgsen,

I november 2020 ble CARE Norge sertifisert som offisiell humanitær partner av Europakommisjonens generaldirektorat for humanitær bistand og sivil beredskap (ECHO).

ECHO velger sine partnere ut fra juridiske og økonomiske kriterier og kvalitetsstandarder, og CARE Norge måtte gjennom en omfattende godkjenningsprosess før sertifisering.

Partnerskapsavtalen definerer prinsipper og vilkår for partnerskapet, samt overordnede mål og betingelser som må oppfylles når man gjennomfører EU-finansierte humanitære operasjoner, for å sikre at tilskuddene utnyttes best og så effektivt som mulig.

Avtalen er et resultat av CARE Norges økte satsing på nødhjelp de siste årene.

– Det er virkelig et privilegium å være blant ECHOs utvalgte partnere, understreker Kaj-Martin Georgsen, som tidligere i år overtok som generalsekretær i CARE Norge høsten 2020.

– Vi håper den kan bidra til at CARE Norge i enda større grad kan bistå mennesker i nød og til å sette likestilling og kvinners rettigheter på agendaen også i humanitære operasjoner.