Kvinner sitter i en spare- og lånegruppe og snakker sammen.

CARE Norge søker Financial Controller

Vi søker etter en engasjert Controller til vårt Team i Oslo.

Som Controller i CARE Norge blir du en del av et kompetent team på en trivelig arbeidsplass med nærmere 30 ansatte. Vi har et arbeidsmiljø preget av læring, en sterk visjon og en tydelig strategi.

Stillingen rapporterer til Økonomi og Organisasjonssjef.

Noen av stillingens sentrale oppgaver:

 • følge opp, analysere og kvalitetssikre den økonomiske utviklingen i programmene fra søknadsbudsjett til sluttrapportering til ulike donorer, rapportere avvik og anbefale korrigerende tiltak underveis
 • rådgi og utfordre på økonomistyring i prosjekter og bidra til økonomisk forsvarlige beslutninger
 • styrke anti-korrupsjonsarbeidet
 • foreta reiser til landkontor for økonomisk oppfølging, styrke interne kontrollmekanismer og bidra til effektivisering av arbeidsprosesser
 • kapasitetsbygging nasjonalt og internasjonalt
 • evaluere risiko og bidra til prioritering av oppgaver og risikoreduserende tiltak

Ønskelig kompetanse og erfaring:

 • høyere økonomisk utdannelse
 • gode kunnskaper i Microsoft Office produkter, helst superbruker i excel
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
 • erfaring som Controller eller innen revisjon
 • Erfaring med rapportering og compliance innenfor bistand og kjennskap til EU-regelverk for utviklings- og humanitære prosjekter er et pluss.

Vi tror at du som vil lykkes best:

 • har gode analytiske egenskaper og helhetsforståelse
 • er strukturert, har evne til å planlegge og prioritere, slik at vi kan levere god kvalitet innen gitte frister
 • ønsker å videreutvikle og forbedre, tar initiativ og har evne til å gjennomføre
 • liker å bygge gode relasjoner og bidra til et godt, tillitsbasert arbeidsmiljø
 • er selvgående, men opptatt av å bidra til et godt team som deler kunnskap og spiller hverandre gode
 • har et sterkt engasjement for menneskers rettigheter og likeverd

Hos oss vil du få:

 • et spennende og globalt samarbeid igjennom vårt internasjonale nettverk
 • varierte og interessante oppgaver med nærhet til beslutninger og gjennomføringen av aktiviteter
 • faglig støtte fra dine kolleger
 • et godt arbeidsmiljø med gode kollegaer i hyggelige kontorlokaler sentralt i Oslo
 • arbeide med et formål som gir mening
 • en stor mulighet for selvstendighet og utvikling i jobben
 • gode forsikrings- og pensjonsordningen
 • 7,5 h arbeidsdag, inkludert lunsj, fleksitid og mulighet for delvis hjemmekontor

I CARE er vi opptatt av mangfold og inkludering. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi forventer av alle våre ansatte at de etterlever våre verdier; engasjert, ansvarlig og inkluderende. Vi har nulltoleranse mot alle former for diskriminering og trakassering.

Om arbeidsgiveren

CARE er en av verdens største humanitære organisasjoner. CARE International arbeider med å bekjempe fattigdom i over 100 land og har et utstrakt bistandsfaglig nettverk. I 2021 fikk over 100 millioner mennesker hjelp gjennom CAREs programmer. CARE har dobbelt mandat – for både humanitær respons og langsiktig utvikling. CARE jobber for at kvinner og menn skal ha like rettigheter og muligheter, slik at fattigdom kan bekjempes mer effektivt.

CARE kjemper for fattige kvinners rettigheter og for at alle skal leve verdige liv. Vi arbeider for å bekjempe fattigdom gjennom å støtte jenter og kvinners kamp for likestilling, og skape varig endring der samfunnene får hjelp til å hjelpe seg selv. Når kvinner blir hørt, blir samfunnet mer bærekraftig.