CARE Norge søker Næringslivsansvarlig

For å lykkes i vårt arbeid for likestilling og kvinners rettigheter, vil CARE Norge jobbe enda tettere med næringslivet.

Stillingen er besatt

Vi skal derfor knytte til oss flere langsiktige samarbeidspartnere, som får en merverdi av å samarbeide med oss og styrke jenter og kvinners muligheter internasjonalt.

Er du god til å inngå partnerskapsavtaler og har et godt nettverk, ønsker vi å bli bedre kjent med deg!

Vi søker deg med relevant erfaring som evner å se muligheter, bygge gode relasjoner og gjennom dette inngå nye langsiktige samarbeidsavtaler med næringsliv og organisasjoner.

Stillingen inngår i CARE Norge sin markedsavdeling og rapporterer til markedssjef.

Arbeidsoppgaver

 • Øke antallet langsiktige partnerskapsavtaler med næringsliv/organisasjoner
 • Følge opp eksisterende avtaler og koordinere løpende aktiviteter
 • Utvikle nye former for samarbeid gjennom relevante konsepter
 • Videreutvikle CARE Norge sin næringslivsplan
 • Forankre samarbeid på tvers i egen organisasjon
 • Kartlegge og utvikle samarbeid med nasjonale fond/stiftelser

Kvalifikasjoner

 • Erfaring med innsalg og kan vise til gode salgsresultater
 • Evner å utarbeide konsepter/verdiforslag inn mot næringslivet
 • God til å formidle og formulere, muntlig og skriftlig
 • Evne å jobbe selvstendig, men dra nytte av teamet
 • Relevant høyere utdannelse, helst innen markedsføring/salg
 • Erfaring fra næringslivet eller tilsvarende rolle innen andre organisasjoner

Personlige egenskaper

 • Liker å oppnå salgsresultater
 • Evne til å etablere godt samarbeid og tillit, eksternt og internt
 • Er innovativ og ser muligheter
 • God nettverksbygger
 • Har høy arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • En spennende mulighet for å utvikle et unikt samarbeid med næringslivet
 • Internasjonalt nettverk og bidra til realisering av FNs bærekraftsmål
 • Et engasjert og kompetent arbeidsmiljø
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • 7,5 h arbeidsdag, inkludert lunsj

I CARE er vi opptatt av mangfold og inkludering. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi forventer av alle våre ansatte at de etterlever våre verdier; engasjert, ansvarlig og inkluderende. Vi har nulltoleranse mot alle former for diskriminering og trakassering.

Søknad med CV sendes via finn.no og vurderes fortløpende.

Søknadsfrist 11.04.2023.

Spørsmål om stillingen stilles til Jenny Bevring, HR rådgiver (+47 47396164) eller
Anne Kjersti Kværner, Markedssjef (+47 90844581).

Om arbeidsgiveren

CARE er en av verdens største humanitære organisasjoner. CARE International arbeider med å bekjempe fattigdom i over 100 land og har et utstrakt bistandsfaglig nettverk.

I 2021 fikk over 100 millioner mennesker hjelp gjennom CAREs programmer. CARE har dobbelt mandat – for både humanitær respons og langsiktig utvikling.

CARE jobber for at kvinner og menn skal ha like rettigheter og muligheter, slik at fattigdom kan bekjempes mer effektivt.

CARE kjemper for fattige kvinners rettigheter og for at alle skal leve verdige liv. Vi arbeider for å bekjempe fattigdom gjennom å støtte jenter og kvinners kamp for likestilling, og skape varig endring der samfunnene får hjelp til å hjelpe seg selv. Når kvinner blir hørt, blir samfunnet mer bærekraftig.