Fire kvinner og et barn i fargerike klær

CARE Norge søker rådgiver/seniorrådgiver - resultat og læring

Stillingen er besatt

CARE Norge søker etter en engasjert og strukturert person med gode kommunikasjonsevner til å lede videreutvikling av resultatmåling og læring i vårt arbeid for likestilling og styrking av kvinners rettigheter.

CARE er en veldedig utviklings- og nødhjelpsorganisasjon som kjemper for jenter og kvinners rettigheter og muligheter i flere av verdens fattigste land. Vi bidrar også med livsviktig nødhjelp når katastrofer og akutte situasjoner rammer.

CARE Norge ble opprettet i 1980 som en del av CARE International. CARE har i dag arbeid i 102 land globalt, og CARE Norge har prosjekter i 12 land.

Arbeidsoppgavene inkluderer

 • Overordnet ansvar for utvikling og kvalitetssikring av resultatmåling, læring og risikohåndtering
 • Overordnet ansvar for koordinering og rapportering til NORAD på rammeavtalen, herunder kvalitetssikring av resultatrammeverk og risikoanalyser
 • Legge til rette for erfaringsutveksling og læring på tvers av land og regioner inkludert ansvar for CARE Norges læringsstrategi
 • Bistå i utvikling, forbedring og dokumentasjon av metoder, verktøy og modeller innen fagområdene som kan repliseres
 • Bidra til kapasitetsbygging av medarbeidere og partnere på fagområdene
 • Bidra aktivt i CARE Internationals arbeid knyttet til resultatmåling og læring

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning
 • Erfaring fra internasjonalt arbeid
 • Erfaring med analysearbeid, resultatmåling og risikohåndtering
 • Erfaring med kunnskapsformidling og læring
 • Kunnskap om kvantitative og kvalitative metoder
 • Kunnskap om kvinners rettigheter og likestilling i utviklingsarbeid
 • Erfaring med norske myndigheter og EU en fordel
 • I CARE Norge er standard arbeidsspråk norsk, og denne rollen krever også at man kan arbeide på engelsk i hverdagen. Frankkunnskaper kan være en fordel.

Personlige egenskaper

 • Analytisk, systematisk og resultatorientert
 • Gode samarbeidsevner i et mangfoldig miljø
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • Sterkt eget initiativ
 • Høy arbeidskapasitet
 • Dedikert og engasjert

Annet

 • Lønn etter avtale
 • Noe reisevirksomhet
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • 7,5 h arbeidsdag, inkludert lunsj
 • Arbeidssted Oslo

I CARE er vi opptatt av mangfold og inkludering. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi forventer av alle våre ansatte at de etterlever våre verdier; engasjert, ansvarlig og inkluderende. Vi har nulltoleranse mot alle former for diskriminering og trakassering.

Søknadsfrist 26.03.2023

Kontaktperson: Kjersti Dale, Utenlandssjef (+47 95285161)

Om arbeidsgiveren

CARE er en av verdens største humanitære organisasjoner. CARE International arbeider med å bekjempe fattigdom i over 100 land og har et utstrakt bistandsfaglig nettverk. I 2021 fikk over 100 millioner mennesker hjelp gjennom CAREs programmer.

CARE har dobbelt mandat – for både humanitær respons og langsiktig utvikling. CARE jobber for at kvinner og menn skal ha like rettigheter og muligheter, slik at fattigdom kan bekjempes mer effektivt.

CARE kjemper for fattige kvinners rettigheter og for at alle skal leve verdige liv. Vi arbeider for å bekjempe fattigdom gjennom å støtte jenter og kvinners kamp for likestilling, og skape varig endring der samfunnene får hjelp til å hjelpe seg selv. Når kvinner blir hørt, blir samfunnet mer bærekraftig.