CAREs utenlandssjef blir rådgiver for FN

Vår dyktige utenlandssjef, Kjersti Dale, er oppnevnt personlig av FNs generalsekretær Antonio Guterres til å sitte i rådet for FNs fredsbyggingsfond.

I dag er det flere konflikter i verden enn siden andre verdenskrig. Ingen tvil om at oppgaven er stor.

I Studio 2 på NRK Radio (første sak) forteller Kjersti om vervet. Hun trekker frem tre viktige perspektiver som hun tar med seg inn i denne rollen:

  1. Skal du skape fred som varer, må fredsløsninger inkludere kvinner. I CAREs arbeid jobber vi med jenter, kvinner og gutter, menn for å endre kulturer og strukturer som har varig effekt.
  2. Fred skapes ikke mellom stater eller konfliktparter alene. Sivilsamfunnet må med. I CARE jobber vi med lokale partnere, som kjenner lokale forhold og som blir robuste også etter at CARE har avsluttet prosjektene.
  3. Kjersti har felterfaring fra flere land, og kan bidra med en kunnskap om land og hvordan organisasjoner og andre jobber, i møte med akademikere, politikere og byråkrater.

De ti håndplukkede medlemmene av rådgivningsgruppen gir råd til generalsekretæren og fører tilsyn over hvordan midlene brukes. Medlemmene er valgt på bakgrunn av deres ekstraordinære innsats for fred, samt sin kompetanse innen fredsbyggende arbeid.

Fondet tildeler ressurser for å fremme fredsbyggende aktiviteter verden rundt, og har vist seg som et av FNs mest effektive virkemidler for å stabilisere land på vei ut av konflikt og hindre tilbakefall.

En oversikt over fondets arbeid finnes på nettsidene til FN.

Vi er utrolig stolte av å ha så kunnskapsrik kollega med på CARE-laget i vårt arbeid for likestilling og utvikling!