En kvinne holder en baby som får målt kroppstemperaturen.
For å hindre spredning av COVID-19 i byen Yogyakarta i Indonesia, målte myndighetene folks temperatur da de ankom byens flyplass. FOTO: Credit: Sipa USA/Alamy Live News

CARE forbereder fattige lokalsamfunn på COVID-19

Det er mange sårbare mennesker i verden og for få ressurser i mange lokalsamfunn til å kunne håndtere en pandemi.

– CARE jobber i land og lokalsamfunn med dårlige helsetilbud og hvor tilgangen til matvarer er hindret av kriser og konflikt. Nå jobber CARE for å spre kunnskap om gode hygienetiltak for å hindre spredning. I tillegg kurser vi helsepersonell og leverer nødvendig materiell til klinikker, forteller generalsekretær i CARE Norge, Gry Larsen.

CARE er tilstede i 100 land. CARE Norge har et spesielt ansvar for 13 av disse. Nå er vi bekymret for at mennesker på flukt, mennesker som lever i konflikt eller de som har aller minst kommer til å lide ekstra på grunn av COVID-19. Mennesker som er underernært og har ubehandlede sykdommer er dårligere rustet til å tåle slike virusangrep.

– Konsekvensene av COVID-19 vil forsterkes for de nesten 168 millioner menneskene i verden, som allerede før denne pandemien hadde behov for humanitær hjelp og beskyttelse. Gry Larsen
Kvinne vasker hender under rennende vann.
God håndhygiene er et viktig tiltak mot spredning av sykdom. CARE sender blant annet ut SMSer til spare- og lånegrupper med informasjon om COVID-19 og hygienetiltak.

Hvordan rammes kvinner?

Forventninger om at kvinner har ansvaret for omsorgsoppgaver blir ofte en byrde for jenter og kvinner. Noe som kan få både fysiske og mentale konsekvenser.

– Kvinner og jenter rammes hardere av pandemier. Det er kvinner som kommer til å stå i frontlinjen for å ta seg av syke, på tross av risiko for selv å bli syke, sier Larsen

Dette gjør CARE

  • Innfører restriksjoner i tråd med WHO og nasjonale myndigheter.
  • Sprer kunnskap om hygienetiltak. Vi har blant annet brukt tekstmeldinger for å nå ut til spare- og lånegrupper i Burundi.
  • Støtter allerede skjøre helsetilbud.
  • Kurser helsepersonell.
  • Leverer materiell til klinikker.
  • Gir henvisninger til behandling.
  • Vi ser nærmere på hvordan COVID-19 påvirker kvinner og jenter.

Vi vet også at tilfellene av kjønnsbasert vold øker i kriser som denne. I tillegg kan det ha enorme økonomiske konsekvenser for den enkelte. Dette rammer spesielt kvinner hardt, som ofte er en del av den uformelle eller lavtlønnede arbeidssektoren.

Med flere oppgaver hjemme og dårligere økonomi, øker også sannsynligheten for at jenter holdes borte fra skolen, noe som kan gi store konsekvenser for deres fremtidsutsikter.

Jeg vil støtte CAREs arbeid

Som CARE-venn gjør du det mulig for oss å handle raskt når kriser skjer.