Hvordan går det med bærekraftige investeringer i det nye året?

Stadig flere vil investere i bærekraftige fond, men få kan se om sparepengene bidrar til likestilling.

I januar 2022 lanserte CARE Norge og Finansforbundet en rapport utført av PwC. Den viste stor variasjon i hvordan kapitalforvaltere vekter likestilling i investeringsbeslutninger, og få informerer om hvordan de måler og følger opp likestilling i porteføljeselskapene.

Les rapporten her:

Hovedfunn fra rapporten:

  • Kun litt over halvparten har integrert likestilling i selskapets retningslinjer for investeringer og stemmegivning.
  • Under 40 prosent opplyser om hvordan fond presterer på likestilling (inkludert fond som er merket som bærekraftige eller grønne).
  • Ingen av kapitalforvalterne ekskluderer selskaper på grunn av manglende likestilling.
  • Aktørene har ulik tilnærming når de vurderer likestilling i investeringsbeslutninger, og det er store variasjoner i bruk av retningslinjer og rammeverk.
  • Kapitalforvaltningsselskapene har selv begrenset med rapportering om sine ambisjoner og prestasjoner på likestilling. Kun halvparten har integrert likestilling i årsrapporten om ansvarlige investeringer eller tilsvarende dokumenter.

Hva kan vi gjøre med dette i 2023?

Vi har utarbeidet fem nyttårsforsett kapitalforvaltere kan ta med seg inn i det nye året for bærekraftige investeringer som styrker likestilling.

  1. Mangfold og likestilling som et fast punkt på styrets saksliste
  2. Kjønnsbalanse på alle nivåer i bedriften
  3. Innhent informasjon om lønn og rettigheter fordelt på kjønn
  4. Balanse mellom arbeid og privatliv tilpasset livsfase
  5. Likestilt forfremmelsespolitikk

Les rapporten vår om likestilling i kapitalforvaltningen, Investing in gender equality 2.0, og hvilke andre funn vi har gjort her.


Lykke til!