Ikke alle land har tilgang til olje. Men alle land har tilgang til kvinner

Hadja tajik i svart hvitt

Derfor mener Hadia Tajik at likestilling har vært langt viktigere for norsk økonomi enn olje.

Hvorfor er Norge et rikt land? Mange vil nok tro det er på grunn av oljeeventyret. Andre trekker frem utbyggingen av velferdsstaten. Men deler av svaret vil muligens overraske noen. En av de viktigste grunnene til at Norge har en så sterk økonomi er nemlig kvinner!

– Kvinner er mer lønnsomme enn olje. Og ja, jeg mener i hard cash. Ikke metaforisk, men i gode gamle dollar og pund, eller kroner og øre.

Det sa Hadia Tajik under Handelshøyskolen BI sin konferanse om kvinners deltakelse i arbeidslivet i fjor.

– Mange tror Norge er et rikt land fordi vi fant olje utenfor kysten på 70-tallet og deretter har forvaltet verdiene på en klok måte. Men, egentlig er det ikke slik, la Tajik til.

Hadja Tajik taler
– Kvinner har vært viktigere for norsk økonomi enn olje. Det sa Hadia Tajik på en konferanse i regi av BI. Også Hillary Clinton og Torbjørn Røe Isaksen holdt foredrag under arrangementet. (Foto: Bernt Sønvisen).

Kvinner er en diktators største ressurs

Hun viser til en utregning gjort av finansdepartementet i 2012.

Om kvinner i Norge hadde jobbet like lite som gjennomsnittet i de 36 medlemslandene i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, hadde verdier tilsvarende hele den norske oljeformuen gått tapt.

Kvinners deltakelse i norsk arbeidsliv utgjør en sum på over 8000 milliarder kroner. Med andre ord: Kvinner i arbeid har vært vel så viktig for norsk økonomi som olje!

– Om halvparten ikke deltar i arbeidslivet, går man glipp av halvparten så mye penger og halvparten så mye talent, fortalte Tajik.

Kvinne jubler med en gul hatt på hodet
Jo flere kvinner i arbeid, jo bedre blir det for alle. 47 år gamle Angeline jobber som mekaniker i sin lokale landsby i Zimbabwe. (Foto: CARE Norge).

Her er et eksempel. Dersom USA i like stor grad som Norge hadde inkludert kvinner i arbeidslivet, ville landets økonomi vært 13 000 milliarder kroner større enn den er i dag, i følge denne rapporten fra Standard and Poors.

– Om du vil være en rik og vellykket diktator, vil din viktigste ressurs være kvinnene i samfunnet ditt, sa Tajik spøkefullt.

Jo flere kvinner i arbeid, jo bedre for alle

Ikke alle land har tilgang til olje. Men alle land har tilgang til kvinner.

Kaj-Martin Georgsen, generalsekretær i CARE, forteller at nøkkelen til å løfte mange land ut av fattigdom ligger i å inkludere kvinner i arbeidslivet:

– Får kvinner mulighet til å jobbe, tjene egne penger og ta del i samfunnet vil det resultere i mindre sult, mindre fattigdom og mer rettferdighet, sier han.

Portrettbilde av Kaj-Martin Georgsen
Kaj-Martin Georgsen er generalsekretær i CARE. – Bare kvinner får muligheten gjør de en stor forskjell, både for seg selv og for verden, sier han. (Foto: CARE Norge).

CARE er en hjelpeorganisasjon som kjemper for fattige kvinners rettigheter. I 13 utviklingsland jobber CARE for at kvinner skal ha rett til å tjene egne penger, bestemme over egen kropp og ha en stemme som blir hørt.

– Vi investerer i kvinner. Ikke bare fordi det er riktig å gjøre, men fordi det er lønnsomt for alle og helt nødvendig for økonomisk vekst, forteller Georgsen.

Som deltakere av arbeidslivet, bidrar kvinner til å skape arbeidsplasser. De blir skattebetalere og konsumenter. Desto flere som deltar i dette økonomiske kretsløpet, desto mer verdiskapning blir det både lokalt og globalt.

En gruppe med kvinner ser rett frem
CARE investerer i kvinner og jobber for at alle kvinner skal ha rett til å tjene egne penger. (Foto: CARE Norge).

– Egentlig er det ganske enkelt. Jo flere kvinner i arbeid, jo bedre blir det for hele samfunnet og for hver enkelt. Slik har det vært for oss i Norge, og slik jobber vi for at det også skal bli i andre land, legger Georgsen til.

Inngangsportal til arbeidslivet

Et av de viktigste prosjektene CARE jobber med er opprettelser av lokale spare- og lånegrupper. Gruppene fungerer som små sparebanker, og gir lån som kan brukes til å investere i egen arbeidsplass. Deltakelsen er for mange inngangsporten til arbeidslivet.

Kvinne ser ut over et verktøy på skuldrene
Mantando Joan (70) fra Mosambik fikk hjelp av CARE til å dyrke jord etter en syklon. Når kvinner får delta i arbeidslivet gagner ikke det bare familien og lokalsamfunnet – det er bra for alle. (Foto: CARE Norge).

– Kvinner som får seg et levebrød investerer pengene i familien sin, og får de sjansen gir de gjerne den samme muligheten til andre. Halvparten av kvinnene i våre spare- og lånegrupper skaper sin egen arbeidsplass og ti prosent av disse gir jobb til flere enn bare seg selv, forteller Georgsen, og legger til:

– Når kvinner får muligheten gjør de en stor forskjell – både for seg selv og for verden.

Toppfoto: Arbeiderpartiet

Hjelp kvinner ut av fattigdom