Justina jobber som sykepleier i Sierra Leone (Foto: Shantelle Spencer/CARE)

Ingen er trygge før alle er trygge

Verdens helsedag handler om et mer rettferdig helsetilbud for alle. Derfor jobber CARE med vaksinehjelp til de som trenger det mest.

I dag markeres verdens helsedag.

Dagen er viktig, for den setter fokus på globale helseutfordringer. I år handler dagen om å kjempe for en mer rettferdig og friskere verden for alle.

Koronapandemien har vist oss hvor urettferdig verden er, særlig for verdens vanskeligstilte kvinner.

Artikkelbilde
Rosaline er sykepleier og jobbet i frontlinjen under Ebola-utbruddet i Sierra Leone. (Shantelle Spencer/CARE)

CARE jobber for et rettferdig helsetilbud

Kvinner i fattige land står bakerst i vaksinekøer og opplever økt vold under lockdown.

Mange mangler grunnleggende helsetilbud, og har dårlig eller ingen tilgang til legehjelp, medisiner, sanitærprodukter og informasjon.

Det er farligere å være syk i fattige land som Burundi og Sierra Leone hvor kvinner er mer utsatt. Derfor jobber CARE målrettet med å sikre kvinner og de som lever i fattigdom et rettferdig helsetilbud og effektiv vaksinerespons.

For at vi i Norge skal kunne vende tilbake til normalen, må vi også slå ned på smitten i fattige land. Ingen av oss er trygge før alle er trygge.

Ruller ut millioner av vaksiner

Når vi ruller ut over 100 millioner vaksiner er det kvinner, de som lever i ekstrem fattigdom, og nesten 275.000 helsepersonell som prioriteres.

CARE er godt rustet til å ta utfordringen. Tidligere har vi ledet globale vaksineringsprogrammer, jobbet med å utrydde polio og med ebola-respons i konfliktområder.

CAREs globale vaksinerespons fokuserer på tre viktige områder:

Helsearbeidere: Siden starten av pandemien har CARE støttet helsearbeidere i frontlinjen av krisen.

Kvinner og flyktninger: Kvinner utfører brorparten av omsorgsoppgaver, både i helsevesenet og i hjemmet. Dette utsetter dem for høyere risiko for eksponering av viruset. I tillegg har flyktninger begrenset tilgang til helsetjenester. CARE arbeider for at disse gruppene ikke bortprioriteres i vaksinekøene.

Utdanning: CARE tilbyr viktige utdanningsressurser for å bekjempe feilinformasjon og vaksineredsel i lokalsamfunn over hele verden, slik at folk kan føle seg trygge og sikre på å ta vaksinen.

CARE mener helserettigheter er menneskerettigheter. Derfor gjør vi alt vi kan for at vaksinen går til de som trenger det mest, uavhengig av hvor de bor.