Invitasjon: Diversity Day Award

Fredag 21. mai kl 10 deler Equality Check og CARE Norge, for første gang ut Diversity Day Award.

For å ta temperaturen på norsk arbeidsliv anerkjenner Equality Check i samarbeid med CARE Norge landets beste virksomheter ut fra hvordan deres ansatte opplever inkludering og like muligheter.

– Basert på over 11 000 vurderinger gjør vi en analyse av alle virksomhetene på Equality Check. Vi skal basert på de ansattes tilbakemeldinger feire de virksomhetene der de ansatte sier at det er best å jobbe fra et inkluderings- og kulturperspektiv, sier Isabelle Ringnes i Equality Check.


Som internasjonal hjelpeorganisasjon er CARE Norge pådriver for mer likestilling også i norsk næringsliv. Gjennom det nyopprettede samarbeidet mellom Equality Check og CARE Norge vil Diversity Day Award bli en årlig begivenhet.


– Virksomheter som er gode på mangfold og inkludering her hjemme blir også gode på dette lenger ute i verdikjeden, sier generalsekretær i CARE Norge, Kaj-Martin Georgsen, som presenterer årets vinnere.


Utdelingen foregår på verdensdagen for kulturelt mangfold, fredag 21. mai kl 10-11.

Arrangement: www.facebook.com/events/232266945201636

Live stream: www.diversityday.kg5.no

Likestilling må skje både lokalt og globalt og norske bedrifter kan også utgjøre en forskjell i et større perspektiv. Derfor er det naturlig for CARE Norge å engasjere seg sterkere sammen med norsk næringsliv og samarbeide med en solid aktør som Equality Check.

Under lanseringen får vi høre vinnernes suksessoppskrift – og hvordan det har påvirket virksomhetene. I tillegg vil Snøhettas administrerende direktør Isabella Alveberg og tidligere konsernsjef i DnB Rune Bjerke dele av sine erfaringer fra flere ulike bransjer og fortelle om hvordan de har arbeidet konkret med likestilling og mangfold.

Pressekontakt

Susanne Lende

Isabelle Ringnes