En rosa plakat med et kvinnesymbol. I bakgrunnen sitter et menneske med ansiktsmaske
Foto: Ameen Al-Qawass/CARE

Volden mot kvinner øker med koronapandemien

Når verden må holde seg hjemme, blir kvinner utsatt for mer vold, både fysisk, psykisk og seksuelt.
En politistasjon sentralt i Hubei-provinsen i Kina fikk tre ganger så mange meldinger om vold i hjemmet i februar i år, sammenlignet med februar i fjor, viser en ny rapport. CARE frykter nå at vi vil se økt vold verden over etterhvert som korona-pandemien sprer seg.
– Jeg blir skrekkslagen av å tenke på hvilke konsekvenser dette kan få for de jentene og kvinnene som allerede er i en svært sårbar situasjon. Kjersti Dale
– I tillegg til en mer utrygg situasjon hjemme, vet vi at utbredelsen av barneekteskap øker i kriser og at jenter er ekstra utsatt for å bli seksuelt utnyttet av mennesker som leverer nødvendige varer og tjenester, sier utenlandssjef i CARE Norge, Kjersti Dale.

Flere hundre millioner kvinner blir utsatt for vold


Globalt anslås det at 243 millioner kvinner i verden er blitt utsatt for seksuell eller fysisk vold det siste året. Dette tallet øker under kriser og i tider med usikkerhet. Dette bekreftes nå verden rundt av kvinneorganisasjoner og andre som jobber mot vold i hjemmet.

For eksempel viser tall fra Frankrike en økning i tilfeller av vold i hjemmet på 30 prosent under koronanedstengingen.

- Vår frykt nå er at kvinner og jenter verden rundt går en dyster tid i møte. Vi må alle trå til for å stoppe smittespredningen, men vi må sørge for et tilbud til dem av oss som ikke er trygge hjemme, sier CAREs utenlandssjef Kjersti Dale.

Krisesituasjoner kan også føre med seg flere negative sider. I responsen mot pandemien er det fare for at ressurser tas fra hjelpetjenester rettet mot kvinner, og stenging av skoler gjør jenter ekstra utsatt.