Korrupsjon og mislighold

CARE har nulltoleranse mot korrupsjon og økonomiske misligheter og strenge kontrollrutiner.

CARE har fokus på antikorrupsjonsarbeidet i alt arbeid vi gjør. Sterk og systematisk internkontroll, bevisstgjøring og åpenhet er viktig.

Dersom mistanke om slike forhold oppstår, setter vi i gang undersøkelser i tråd med våre retningslinjer. Vi varsler donor ved mistanke.

I 2018 har våre egne rutiner avdekket følgende tre saker:

Rwanda: Lokal partner utsatt for at tilbydere foretok anbudssamarbeid og dokumentforfalskning. 12 370 kroner er tilbakebetalt Norad. Oversikt fra Utenriksdepartementet her.

Syria: Underslag hos lokal partner. 182 059 kroner er tilbakebetalt Norad. Oversikt fra Utenriksdepartementet her.

Syria: Tyveri av datautstyr og kontanter hos lokal partner. 299 064 kroner er tilbakebetalt Norad. Oversikt fra Utenriksdepartementet her.


I 2019 har våre egne rutiner avdekket følgende saker:

Burundi: Underslag hos lokal partner. 78 490 kroner er tilbakebetalt til Norad. Oversikt fra Utenriksdepartementet her.

Rwanda: Underslag utført av lokalt ansatt. 330 kroner er tilbakebetalt til prosjektet. Oversikt fra Utenriksdepartementet her.


I 2020 har våre varslingskanaler og egne rutiner avdekket følgende saker:

Niger: Underslag og udokumenterte kostnader hos lokal partner. 285 210 kroner er er tilbakebetalt Norad. Oversikt fra Utenriksdepartementet her.

DR Kongo: Avvik fra innkjøpspolicy. 58 938 kroner tilbakebetalt til prosjektet. Oversikt fra Utenriksdepartementet her

DR Kongo : Mangelfull dokumentasjon og autorisasjon for utbetalinger av reisestøtte hos lokal partner. 935 kroner er tilbakebetalt til prosjektet. Oversikt fra Utenriksdepartementet her.


I 2021 har våre varslingskanaler og egne rutiner avdekket følgende saker:

Burundi: Underslag og udokumenterte kostnader hos lokal partner. NOK 44.256 er tilbakebetalt til Norad. Her

Myanmar: Tyveri av midler (NOK 6523) av en ansatt i en lokal partnerorganisasjon. Midlene er reinvestert i prosjektet og saken avsluttet ihht Norad retningslinjer. Her