To jenter med en liten gutt står sammen.

Pressemelding: Likestillingskampen satt tilbake en generasjon

Norge topper fremdeles World Economic Forums globale likestillingsrapport. Samtidig ser CARE med bekymring på utviklingen i verden.

Med dagens tempo vil det ta over 135 år før verden oppnår likestilling. Mens det for litt over et år siden lå an til at verden skulle oppnå likestilling i 2119 er estimatet til Global Gender Gap Report
at det nå først vil skje i 2156.

– Dette er nitrist lesning, men dessverre ingen overraskelse. Pandemien setter likestillingskampen tilbake en hel generasjon. Ingen av vil oss noen gang oppleve en likestilt verden, sier generalsekretær i CARE, Kaj-Martin Georgsen.

Global Gender Gap Report ser på hvordan det står til med likestilling mellom kjønnene. Parameterene er: Økonomisk deltakelse og mulighet, utdanningsnivå, politisk deltakelse og helse og overlevelse. 156 land er med på World Economic Forums oversikt.

Verdens mest likestilte land

  1. Island
  2. Finland
  3. Norge
  4. New Zealand
  5. Sverige
  6. Namibia
  7. Rwanda
  8. Litauen
  9. Irland
  10. Sveits

Lenge til kvinner har de samme økonomiske mulighetene som menn

– Vi i CARE har sett det i flere av landene hvor vi jobber. Blant noen av de fattigste og mest sårbare stedene i verden er det ikke viruset i seg selv som har blitt den største utfordringen, men konsekvensene av nedstengning og økonomisk nedtur. Og kvinner er i mange tilfeller de som rammes hardest.

Med dagens tempo vil ta 267,6 år før man oppnår likestilling innenfor feltet økonomiske muligheter, mens det vil ta 145,5 år å fylle gapet innenfor politisk deltakelse.

Verdens minst likestilte land

Nederst på oversikten til World Economic Forum finner vi Afghanistan (156. plass), Jemen (155. plass), Irak (154. plass), Pakistan (153. plass) og Syria (152. plass).

Når det kommer til utdanningsnivå og helse og overlevelse er vi nesten i mål, utdanningsmålet er 95 prosent oppfylt og helse og overlevelse 96 prosent. 37 land har oppnådd likestilling på utdanningsfeltet, men sluttinnspurten går dessverre tregt og man frykter at covid-19 vil gjøre det vanskeligere.

Likestillingskampen må fortsette

Selv om likestillingskampen er utfordrende og på tross av tilbakeslag, mener Georgsen vi ikke må glemme hva vi har fått til de siste tiårene.

– Skolegang er ikke bare forbeholdt gutta lenger, kvinner er i større grad med og bestemmer og mange har fått mulighet til å tjene sine egne penger. Kvinner er en enorm ressurs. De har vi sett i både Norge og Rwanda, som er to av landene i toppsjiktet av World Economic Forums oversikt.

– Men skal vi komme i mål, og helst før år 2156, må de med makt og penger bestemme seg for å satse på kvinner og likestilling.

Pressekontakt

Anna Kvarberg Ekre