En kvinne kledd i svart smiler mot kamera. Hun står utendørs.

Pressemelding: Susanne Lende blir ny kommunikasjonssjef i CARE

CARE har som ambisjon å ha en tydeligere stemme for kvinner og utvikling og satser nå offensivt for å bidra til økt debatt og synlighet.

Organisasjonen henter nå inn ekspertise fra PR-bransjen. Lende tiltrer som ny leder for kommunikasjon og politikk 1. februar. Hun kommer fra jobben som daglig leder for Burson Cohn & Wolfes Oslo-kontor.

Pandemien har allerede vist at det går hardest utover de svakeste og de fattigste i verden. De vil stå sist i vaksinekøen. Som oftest er dette jenter og kvinner. Her hjemme fører den store bruken av deltidstillinger innen helsevesenet til at ansatte må arbeide på flere institusjoner for å ha ei lønn å leve av. Dette fører igjen til potensiell kryssmitte. Sist så vi dette på Eidsvoll hvor rotasjon av ansatte knyttes til utbrudd på sykehjem. Det er fremdeles slik at majoriteten av helsefagarbeidere er kvinner. Lende mener dette er eksempler på saker hvor kvinners rettigheter ikke blir løftet skikkelig frem.


Sitater Susanne Lende, påtroppende kommunikasjonssjef i CARE:

– Jeg gleder meg enormt til å bli en del av CARE-laget. Dette er uten tvil en drømmejobb. Arbeidet for kvinners og jenters rettigheter er et av de viktigste virkemidlene i den internasjonale fattigdomsbekjempelsen. Og samtidig må vi ikke glemme at likestilling må kjempes for i hverdagen her hjemme også. Den debatten ser jeg veldig frem til å ta del i, sier Lende.

– Selv om vi bor i et av de mest likestilte landene i verden skjer ikke likestilling av seg selv. Fremdeles tjener menn mer enn kvinner, det er flere mannlige toppledere enn kvinnelige, og det finnes en usagt forventning om at menn tar ut langt mindre enn kvinnene av foreldrepermisjonen. Siden disse strukturene har seige røtter må vi hver dag orke å stå i de små hverdagskampene og si ifra og kreve endring når man opplever urettferdighet. CARE må bli en tydeligere stemme for likestilling også her hjemme fremover. Slik kan vi engasjere og nå ut til flere for å styrke vårt arbeid med utviklings- og nødhjelp, sier Lende.

– 2020 har vært et tøft år, og det har vist hvor viktig det er å kjempe for å bevare de rettighetene som folk før har vunnet. Kvinners rettigheter bør bli en av kampsakene til neste år. Jeg gleder meg til å ta fatt på den oppgaven sammen med resten av det enormt dyktige og dedikerte CARE-teamet, sier Lende.


Sitater Kaj-Martin Georgsen, generalsekretær i CARE:

– Likestillingen går i revers i verden med pandemien. 2020 er et dårlig år, hvor mange av de fremskrittene vi har sett siden 2000 reverseres. Likestilling er nøkkelen for å skape økonomisk vekst og bærekraftige samfunn. Vi må nå få med oss flere i dette arbeidet. Derfor satser vi nå ekstra på kommunikasjon og politisk arbeid for å engasjere og få flere med på laget.

– Hvis flere i Norge engasjerer seg og gjør noe for likestilling, som privatpersoner, organisasjoner og næringsliv, vil det også gi ringvirkninger utenfor våre grenser. CARE skal mobilisere disse kreftene. Jeg er veldig glad for å få med en kapasitet som Susanne, som har erfaring med kampanjevirksomhet fra organisasjon og jobbet med næringslivet som PR-rådgiver.

Pressekontakt

Anna Kvarberg Ekre