10 grunner til at det fortsatt er viktig å jobbe for likestilling.

1. 500 millioner jenter og kvinner har ikke tilgang til mensprodukter.

Vi deler ut menskopper, slik at kvinner kan gjøre det samme som menn, også når de har mensen
Artikkelbilde

2. Kvinner tjener 23 prosent mindre enn menn.

Kvinner løftes ut av fattigdom og blir økonomisk selvstendige gjennom CAREs spare- og lånegrupper.
Artikkelbilde

3. 1 av 3 kvinner opplever vold i løpet av livet.

CAREs krisesentre i Myanmar hjelper voldsutsatte kvinner.
Artikkelbilde

4. Konflikt, tørke og pandemi har enorm ødeleggende effekt.

CARE-pakker og økonomisk hjelp deles ut til de mest utsatte familiene i land som Afghanistan.
Artikkelbilde

5. Kvinner settes bakerst i helsekøen under pandemien i India.

CARE setter opp helsesentre for å hjelpe de mest utsatte i India.
Artikkelbilde

6. Bare 2 prosent av verdens fattigste er vaksinert. Kun 1 av 4 er kvinner.

Å være trygg mot Covid-19 skal ikke avhenge av hvilket kjønn du har. CARE leverer vaksiner til 23 av de fattigste landene i verden.
Artikkelbilde

7. Pandemien svekker kvinners økonomi og selvstendighet.

CARE kurser kvinner i å bli økonomisk selvstendige, starte bedrifter og tjene egne penger, til tross for pandemien.
Artikkelbilde

8. Å bli mor er noe av det farligste en kvinne kan gjøre. 800 dør hver dag i forbindelse med fødsel.

Vi jobber for at kvinner skal få tilgang til helsepersonell som kan forebygge og behandle komplikasjoner under graviditet og fødsel.
Artikkelbilde

09. Klimaendringer gjør at verdens fattigste land sulter.

I Niger jobber vi for å tilpasse landbruket til klimautfordringene.
Artikkelbilde

Tradisjonelle kjønnsnormer står i veien for kvinners rettigheter.

CARE engasjerer menn i likestillingskampen, for at kvinner også skal ha samme menneskerettigheter som menn.
Artikkelbilde

Bidra til kampen for likestilling