Portrettbilde av Kaj-Martin Georgsen

Statsbudsjettet kutter i kvinners jobbmuligheter

For at utviklingen skal gå i riktig retning igjen, må det skapes arbeidsplasser og investeres i fremtiden, sier Kaj-Martin Georgsen.
– Vi er glade for at regjeringen opprettholder én prosent av BNI til bistand og at støtten til sivilt samfunn videreføres. Dette er viktig for arbeidet med kvinners situasjon og rettigheter, sier generalsekretær i CARE, Kaj-Martin Georgsen.

For mange er korona-krisen en sosial og økonomisk krise. Levebrødet til mange rammes hardere enn liv og helse. For at utviklingen skal gå i riktig retning igjen, må det skapes arbeidsplasser og investeres i fremtiden. Kapitalen finner nå langt sjeldnere veien til utviklingslandene. Samtidig kutter mange land i bistandsbudsjettene.

Selv om CARE er fornøyde med at bistandsnivået fortsatt holdes på et høyt nivå, er samtidig CARE bekymret for kuttet i næringsutvikling.

– Det er pussig at Regjeringen nå kutter i bevilgningene til næringsutvikling. Blant annet reduseres bevilgningene til Norfund ned med nesten 170 millioner. Den typen kutt rammer blant annet viktige satsinger for kvinner, og svekker dermed kvinners mulighet til å jobbe seg ut av fattigdom, sier Georgsen.

CARE understreker også behovet for seksuell og reproduktive helsetjenester under koronapandemien,

– Vi er positive til økningen i den internasjonale helseinnsatsen, det er helt nødvendig i den krisen vi står i nå. Samtidig må ikke arbeidet mot koronapandemien skyve kvinnehelse ut av legekontorene. Det er helt avgjørende at vi også sikrer kvinner tilgang til informasjon, prevensjon og oppfølging. Kvinner må få bestemme over egen kropp, også under en pandemi, sier Georgsen.