Ansatte

Generalsekretær


Kaj-Martin Georgsen

Administrasjonen


Joveig Eliassen

 • Økonomi- og administrasjonssjef
 • Director for Finance and Administration
 • Telefon: (+47) 92 02 23 59
 • joveig.eliassen@care.no

Khawar Abbas

Moses Muriuki

Hanne Kolbeinson Hoang

 • Rådgiver økonomi og regnskap
 • Financial Advisor
 • Telefon: (+47) 47 87 11 36
 • hanne.hoang@care.no

Ingrid Kvalsvik

Jenny Bevring

 • Rådgiver HR og administrasjon
 • HR and Administration Advisor
 • Telefon: (+47) 47 39 61 64
 • jenny.bevring@care.no

Maria Berntzen

Kommunikasjon og marked


Hilde Vanvik

 • Kommunikasjon- og markedssjef
 • Director of Communication and Marketing
 • Telefon: (+47) 90 08 94 83
 • hilde.vanvik@care.no

Anna Kvarberg Ekre

 • Pressekontakt og nettredaktør
 • Communications Advisor
 • Telefon: (+47) 94 89 88 33
 • anna.ekre@care.no

Heléne Hansson

Eirik Natlandsmyr

 • Rådgiver politikk og kommunikasjon
 • Advocacy and Communications Advisor
 • Telefon: (+47) 97 57 57 41
 • eirik.natlandsmyr@care.no

Arild Olsen

 • Seniorrådgiver private givere
 • Senior Advisor Private Donors
 • Telefon: (+47) 41 29 57 45
 • arild.olsen@care.no

André Skoog

 • Digital markedsrådgiver
 • Digital Marketing Advisor
 • Telefon: (+47) 48 19 96 76
 • andre.skoog@care.no

Utenlandsavdelingen


Kjersti Dale

 • Utenlandssjef
 • Director of International Department
 • Telefon: (+47) 95 28 51 61
 • kjersti.dale@care.no

Moira Kristin Eknes

 • Seniorrådgiver program (Kvinners økonomiske utvikling, Niger og Palestina)
 • Senior Program Advisor
 • Telefon: (+47) 99 30 20 22
 • moira.eknes@care.no

Sébastien Fornerod

Hilde Røren

 • Seniorrådgiver program (Engasjering av menn og Rwanda)
 • Senior Program Advisor
 • Telefon: (+47) 46 86 39 96
 • hilde.roren@care.no

Bjarte Birkeland

 • Seniorrådgiver humanitært (Midtøsten og Europa)
 • Senior Humanitarian Advisor
 • Telefon: 913 83 023
 • bjarte.birkeland@care.no

Axel Martin-Aronsson

 • Seniorrådgiver program (i permisjon)
 • Senior Program Advisor

Georges Nalenga

 • Seniorrådgiver program (Seksuell og reproduktiv helse, Mali og Jemen)
 • Senior Program Advisor
 • Telefon: (+47) 91 80 34 99
 • georges.nalenga@care.no

Alexander Kyllevik

Maria Christophersen

Mirjam E. Sørli

 • Seniorrådgiver humanitært (i permisjon)
 • Senior Humanitarian Advisor

Thomas Qviller

Styret


Peter Skovholt Gitmark

 • Styreleder

Ina Reksten

 • Nestleder

Shahzad Rana

 • Styremedlem

Torunn L. Tryggestad

 • Styremedlem

Sofia Srour

 • Styremedlem

Wasim Zahid

 • Styremedlem

Nina Brochmann

 • Styremedlem

Arild Øyen

 • Styremedlem

Maria Christophersen

 • Styremedlem (ansattvalgt)