Ansatte

Generalsekretær


Kaj-Martin Georgsen

Administrasjonen


Joveig Eliassen

 • Økonomi- og administrasjonssjef
 • Director for Finance and Administration
 • Telefon: (+47) 92 02 23 59
 • joveig.eliassen@care.no

Khawar Abbas

Hanne Hoang Kolbeinson

 • Seniorrådgiver økonomi
 • Senior advisor finance
 • Telefon: (+47) 47 87 11 36
 • hanne.hoang@care.no

Ingrid Kvalsvik

Jenny Bevring

 • Seniorrådgiver HR og administrasjon
 • Senior advisor HR and Administration
 • Telefon: (+47) 47 39 61 64
 • jenny.bevring@care.no

Maria Berntzen

Kommunikasjon og marked


Susanne Lende

 • Leder for kommunikasjon og politikk
 • Director of Communications and Advocacy
 • Telefon: (+47) 99 59 77 12
 • susanne.lende@care.no

Anne Kjersti Kværner

Arild Olsen

 • Seniorrådgiver private givere
 • Senior Advisor Private Donors
 • Telefon: (+47) 41 29 57 45
 • arild.olsen@care.no

Ylva Seiff Berge

 • Kommunikasjonsrådgiver - sosiale medier
 • Communication Advisor Social Media
 • Telefon: +47 93 83 95 29
 • ylva.berge@care.no

Eli Marie Sagedal Hindahl

Roar Næss

 • Seniorrådgiver næringsliv
 • Senior Advisor Corporate Donors
 • Telefon: +47 952 19 226
 • roar.naess@care.no

Utenlandsavdelingen


Kjersti Dale

 • Utenlandssjef
 • Director of International Department
 • Telefon: (+47) 95 28 51 61
 • kjersti.dale@care.no

Moira Kristin Eknes

 • Seniorrådgiver program (Kvinners økonomiske utvikling, Niger og Palestina)
 • Senior Program Advisor
 • Telefon: (+47) 99 30 20 22
 • moira.eknes@care.no

Sébastien Fornerod

Bjarte Birkeland

Axel Martin-Aronsson

 • Seniorrådgiver program (Engasjering av menn, Afghanistan og Myanmar)
 • Senior Program Advisor
 • Telefon: (+47) 97 93 85 50
 • axel.martinaronsson@care.no

Georges Nalenga

 • Seniorrådgiver program (Seksuell og reproduktiv helse, Mali og Jemen)
 • Senior Program Advisor
 • Telefon: (+47) 91 80 34 99
 • georges.nalenga@care.no

Alexander Kyllevik

Thomas Qviller

Waranoot Strand

 • Seniorrådgiver resultat og læring
 • Senior Advisor Result Measurement and Learning
 • Telefon: +47 97 77 92 74
 • waranoot.strand@care.no

Victoria Nordli

 • Rådgiver program (Kjønnsbasert vold, Afghanistan)
 • Program Advisor
 • Telefon: +47 907 48 075
 • victoria.nordli@care.no

Elin Hellum Narjord

Styret


Peter Skovholt Gitmark

 • Styreleder

Ina Reksten

 • Nestleder

Torunn L. Tryggestad

 • Styremedlem

Sofia Srour

 • Styremedlem

Wasim Zahid

 • Styremedlem

Nina Brochmann

 • Styremedlem

Moses Muriuki

 • Styremedlem (ansattvalgt)