Ansatte

Generalsekretær


Kaj-Martin Georgsen

Administrasjonen


Ingrid Kvalsvik

Jenny Bevring

 • Seniorrådgiver HR og administrasjon
 • Senior advisor HR and Administration
 • Telefon: (+47) 473 96 164
 • jenny.bevring@care.no

Maria Berntzen

Therese Røskeland

Joveig Eliassen

Khawar Abbas

Anne-Celine Chevalier Valvik

Kommunikasjon og marked


Anne Kjersti Kværner

Arild Olsen

 • Seniorrådgiver private givere
 • Senior Advisor Private Donors
 • Telefon: (+47) 412 95 745
 • arild.olsen@care.no

Christian Øygarden

Roar Næss

 • Seniorrådgiver næringsliv
 • Senior Advisor Corporate Donors
 • Telefon: (+47) 952 19 226
 • roar.naess@care.no

Idun Moe Hammersmark

Ylva Seiff Berge

 • Kommunikasjonsrådgiver - sosiale medier
 • Communication Advisor Social Media
 • Telefon: (+47) 938 39 529
 • ylva.berge@care.no

Utenlandsavdelingen


Kjersti Dale

Moira Kristin Eknes

 • Seniorrådgiver program (Kvinners økonomiske utvikling, Niger)
 • Senior Program Advisor
 • Telefon: (+47) 993 02 022
 • moira.eknes@care.no

Sébastien Fornerod

 • Seniorrådgiver program (Styrking av sivilsamfunn, Burundi og DR Kongo)
 • Senior Program Advisor
 • Telefon: (+47) 472 89 286
 • sebastien.fornerod@care.no

Bjarte Birkeland

Axel Martin-Aronsson

Georges Nalenga

 • Seniorrådgiver program (Seksuell og reproduktiv helse, Mali)
 • Senior Program Advisor
 • Telefon: (+47) 905 57 280
 • georges.nalenga@care.no

Alexander Kyllevik

Thomas Qviller

Waranoot Strand

 • Seniorrådgiver resultat og læring
 • Senior Advisor Result Measurement and Learning
 • Telefon: (+47) 977 79 274
 • waranoot.strand@care.no

Victoria Nordli

 • Rådgiver program (Kjønnsbasert vold, Afghanistan)
 • Program Advisor
 • Telefon: (+47) 907 48 075
 • victoria.nordli@care.no

Elin Hellum Narjord

 • Rådgiver program (Palestina og Uganda)
 • Program Advisor
 • Telefon: (+47) 916 22 827
 • elin.narjord@care.no

Styret


Peter Skovholt Gitmark

 • Styreleder

Ina Reksten

 • Nestleder

Torunn L. Tryggestad

 • Styremedlem

Sofia Srour

 • Styremedlem

Wasim Zahid

 • Styremedlem

Nina Brochmann

 • Styremedlem

Arild Olsen

 • Styremedlem (ansattvalgt)

Victoria Nordli

 • Vara styremedlem (ansattvalgt)