Vi gjør oppmerksom på feil i note 6 i PDFen til årsregnskapet 2020

Se vedlagt bilde for korrigert tabell.
Note 6 Administrasjons-, formåls- og innsamlingsprosent

Etter regnskapsstandarden er administrasjon de aktivitetene som gjøres for og kostnadene med å drive organisasjonen som ikke kan henføres til bestemte aktiviteter. Dette er kostnader som revisor- og advokathonorar osv. Innsamlingsprosenten er ikke et krav etter regnskapsstandard, men et måletall Innsamlingskontrollen har innført fra og med 2009. Innsamlingskontrollens krav er at organisasjonene kan vise til en innsamlingsprosent på min 65 % gjennomsnittlig over fem siste år.
Artikkelbilde