Vi svarer på dine spørsmål

Her er en oversikt over spørsmål vi har fått fra våre kjære CARE venner.

Hvordan jobber dere med likestilling i Norge? (Fra anonym)

CARE er en av verdens største hjelpeorganisasjoner, og arbeidet vårt pågår i all hovedsak i mer enn 100 av de fattigste landene i verden. I Norge jobber vi primært med påvirkning og informasjonsdeling.

Vi gir ut rapporter og undersøkelser som kan bidra til å bygge kunnskap om likestilling, både i Norge og internasjonalt. En gang i året kjører vi en undersøkelse om mensen, som gir viktig innsikt i hvilke utfordringer norske kvinner har. I fjor løftet vi spesielt frem menssmerter.

Vi påvirker politikk - både utviklingspolitikk og nasjonal politikk fra et likestillingsperspektiv, ved å gi innspill i politiske prosesser og gjennom dialog med politikere fra ulike politiske partier. Vi deler kunnskap og erfaring fra vårt internasjonale arbeid, som de igjen kan bruke for å utforme politikk.

Vi påvirker næringslivet til å prioritere likestilling internt i Norge, feks ved å ha mensenprodukter tilgjengelig for ansatte, og har engasjert oss rundt kvinneandel i norske styrer. Men vi jobber også for å virke norsk næringsliv og deres verdikjeder – det vil si deres internasjonale leverandører. Det gjør vi fordi næringslivet har stor mulighet til å påvirke kvinners levekår i land hvor de kjøper tjenester. Når en fabrikk som produserer klær feks i India blir oppfordret til å sikre gode arbeidsforhold for kvinner, kan det gi store positive utslag som bidrar til likestilling.

2. Hvilke helserettigheter har jeg som kvinne? (Fra anonym)

Som jente eller kvinne i Norge har du like helserettigheter som menn, i tillegg til hjelp i forbindelse med eventuell graviditet (som svangerskapskontroller), fødsel eller kvinnesykdommer. P-piller er gratis i Norge for jenter mellom 16 og 22 år.

Vi anbefaler deg gjerne å lese denne artikkelen fra forskning.no om hva man bør være særlig oppmerksom på rundt kvinnehelse.

3. Er det mulig å slippe å være nødt til å betale i dyre dommer for å ha mensen? (Fra anonym)

Godt spørsmål! Vi jobber blant annet for at flere arbeidsplasser skal ha mensprodukter tilgjengelig på arbeidsplassen. Noen arbeidsplasser og skoler/studieplasser har allerede innført dette i Norge. Flere land har innført mensprodukter gratis for alle. I Norge har flere ungdomspolitikere tatt til orde for dette.

Unge som har vanskeligheter med å ha råd til det, kan spørre helsesykepleier på skolen om hjelp. Noen butikker tilbyr også rabatt på hver 4. eller 5. bindpakke, feks. Mange tyr til mensprodukter som menstruse eller menskopp, som kan brukes igjen og igjen, for å spare både penger og miljø. For oss i CARE, som jobber internasjonalt, har ikke gratis mensprodukter i Norge nådd helt opp som kampsak til nå, fordi vi ser at det (heldigvis) er så mange andre gode krefter som jobber for akkurat det.

Slik sender du inn spørsmål

Send ditt spørsmål til care@care.no, merk emnefeltet med "spørsmål fra en CARE-venn".

Du velger selv om du vil være anonym. Bare husk å oppgi det i mailen.

Vi setter stor pris på alle spørsmål, og gleder oss til å høre fra deg! ❤️