Å være trygg mot covid-19 burde ikke avhenge av om du er rik eller fattig

Mens vi nyter åpningen av samfunnet og nytappet øl på bar, la oss ikke glemme at pandemien går hardt utover verdens fattigste.

Skremmende tall kommer frem i en ny rapport utført av bistands– og nødhjelpsorganisasjonen CARE.

Nok en gang ser vi at det er kvinnene som rammes aller hardest under koronapandemien.

I Norge har vi fullvaksinert cirka 86 prosent av den voksne befolkningen. Til sammenligning er mindre enn to prosent fullvaksinert i lavinntektsland. Av denne lave andelen er kun en fjerdedel kvinner. Ettersom kvinner utgjør 70 prosent av verdens helsearbeidere, er de lave vaksinasjonstallene blant kvinner svært bekymringsverdig.

I Hurdalsplattformen, som regjeringen fremla nylig, er seks satsningsområder prioritert innenfor norsk bistand. Bekjempelse av smittsomme sykdommer og ulikhet er to av disse, og den nye rapporten tydeliggjør behovet for økt norsk innsats for en rettferdig global vaksinefordeling.

Visste ikke hvor de skulle registrere seg

Tall fra 16 lavinntektsland viser at tre ganger så mange menn som kvinner blir vaksinert.

I Sør-Sudan utgjør kvinner kun 26 prosent av de som er fullvaksinert. Samtidig utgjør kvinner også 70 prosent av de som tester positivt for covid-19.

I verdens nest mest folkerike land, India, er kun 37 prosent av de som har fått vaksinen kvinner, og i Timor-Leste kun 33 prosent.

Rapporten finner flere årsaker til at kvinner ikke får tilgang til vaksiner. Kvinnene CARE har intervjuet mangler tilgang til helsetjenester og -klinikker. Kvinner er i mindre grad del av det offentlige rom og mangler i større grad tilgang på pålitelig informasjon enn menn.

I Irak visste halvparten av mennene hvordan de skulle registrere seg for vaksinering. Kun 30 prosent av kvinnene satt på samme informasjon.

Mangel på pålitelig informasjon fører til vaksineskepsis

I et helsedistrikt i Malawi stoler kun ti prosent av kvinnene på vaksinene sammenlignet med 40 prosent av menn.

Det er helt avgjørende at kvinner får lik tilgang til pålitelig informasjon om covid-19-vaksinen, og lik mulighet til å delta i beslutninger om fordeling av den.

I tillegg står kvinner mindre fritt til å forlate hjemmene sine. Mange sier de i mindre grad får tillatelse fra ektemenn og andre mannlige slektninger til å gå ut under pandemien.

Helserettigheter er menneskerettigheter

Å være trygg mot covid-19 burde ikke avhenge av om du er rik eller fattig. Og det bør absolutt ikke avhenge av kjønnet ditt.

Derfor gjør vi alt vi kan for at vaksinen går til de som trenger det mest, uavhengig av hvor de bor.