Bra start av Tangen, men han kan gjøre mer for likestilling og lønnsomhet

Oljefondet stemmer herett imot generalforsamlingsforslag til styrer der færre enn to er kvinner .

Nicolai Tangen heiser likestillingsfanen. Gjennom et posisjonspapir skjerper Oljefondet kravene til selskapene som fondet eier aksjer i, men fondet bør gjøre mer. Det vil være bra for likestilling og for avkastningen på sparepengene våre.

Nicolai Tangen heiser likestillingsfanen. Gjennom et posisjonspapir skjerper Oljefondet nå kravene til selskapene som fondet eier aksjer i, men fondet bør gjøre mer. Det vil være bra for likestilling og for avkastningen på sparepengene våre.

Oljefondet mener at styrer med mindre enn 30 prosent av hvert kjønn «bør vurdere å sette mål om kjønnsmangfold og rapportere om sin fremgang mot dette målet». Forslag til selskapsstyrer med færre enn to kvinner vil Oljefondet stemme mot i generalforsamlinger fremover.

Oljefondet har i flere år vist hvordan fremtidsrettede kapitalister kan tenke bærekraft i forvaltningen av penger. Likestilling har imidlertid vært et overraskende lite prioritert tema. Overraskende fordi stadig flere analyser viser at det er sammenheng mellom økt likestilling og lønnsomhet.

I en analyse av nordiske børsnoterte selskaper som PwC gjennomførte, på oppdrag fra Care og Storebrand, ble det påvist en sammenheng mellom andelen kvinner i ledelsen og økonomisk resultat, og at selskaper med høy kvinneandel i styrer og toppledelse har lavere volatilitet og færre år med negative resultater.

På globalt nivå har McKinsey beregnet at verdens samlede økonomi kan øke med 26 prosent ved å la kvinner ta del i arbeidslivet på lik linje med menn.

Oljefondet avviser ikke at det er en slik sammenheng, men de skriver at det ikke er slått fast gjennom «rigorøs akademisk forskning». Når de nå likevel legger press på selskapene i et såkalt posisjonspapir, er det fordi de er redde for at for lite mangfold i styrene, gir enfold i diskusjoner og konklusjoner.

Forhåpentlig vil Oljefondet sikre seg de «rigorøse bevis» som det mener at de trenger for å slå fast at likestilling lønner seg, for å ta en enda mer aktiv rolle. Det kan de nemlig gjøre ved å lage et såkalt forventningsdokument. Det har en enda bredere og mer helhetlig tilnærming enn posisjonspapirene.

Oljefondet har allerede forventningsdokumenter til selskaper det investerer i når det gjelder barns rettigheter, klimaendringer, vannforvaltning, menneskerettigheter, skatt og åpenhet, antikorrupsjon og bærekraftig bruk av havet. Det vil være oppsiktsvekkende om det neste ikke kommer på likestilling, når rapport på rapport slår fast at det lønner seg.

Det norske ledere bør snakke om akkurat nå. Jorun Sofie F. Aartun gir deg det viktigste innholdet om ledelse, karriere, strategi og samfunn.

Oljefondets dokumenter og operative oppfølging blir lagt merke til av investorer verden over. Oljefondets arbeid danner på mange måter en gullstandard. Dermed vil det gi store ringvirkninger når en så sentral aktør som den norske statskapitalisten, først begynner å handle.

Vi i CARE har utfordret Oljefondet på å gjøre mer for likestilling. Nicolai Tangen har tatt denne utfordringen og nyheten om hvordan de vil stemme for mer likestilte styrer, er vi glade for. Det tyder på at den nye fondssjefen mener alvor med sine ord om at han vil gjøre mer for likestilling.

Vi har fortsatt store forventninger til hva Nicolai Tangen kan utrette som oljefondssjef. Hvis Oljefondet blir en pådriver for likestilling, er det noe vi alle kan tjene oss rike på.