Nadej, 18 år, er tobarnsmor og ble kurert for ebola sist høst. Mannen forlot dem da hun ble syk, så nå er hun alene og sliter med å få nok mat til henne og barna. Foto: Mahmoud Shabeeb/CARE

Ebolautbruddet i Kongo bekymrer

Kombinasjonen av tiltagende konflikter og at folk er livredde for Ebola er en tikkende bombe i Kongo.

CARE har arbeidet med utbruddet siden starten i august 2018 med støtte fra Norsk UD. I tillegg til å sørge for rent vann på skoler, er CAREs rolle å dyktiggjøre lokale myndigheter gjennom et program som gir opplæring om Ebola og utstyr til å forebygge. I tillegg underviser CARE helsemedarbeidere, som deler kunnskap videre om hvordan håndtere smittede personer, unngå å bli smittet og stoppe spredning.

- Opprørsgrupper gjør at hjelpeapparatet ikke når frem til områder der det er smitte. De seneste rapportene jeg har fått er at rebell-gruppene øker i omfang og aktivitet igjen og det er nedslående, sier Georges Nalenga som er rådgiver for seksuell og reproduktiv helse i CARE. Han er selv er fra Kongo, men bor i Oslo. Ebolaepidemien eskalerer i et område som fra før av er herjet av humanitær krise og konflikt. Dette gjør folk ekstra sårbare og hjelpearbeidet meget vanskelig.

70 % dødelighet er et dårlig tegn:

Krisen i Kongo er en følge av langvarige konflikter. Vold, overgrep og fattigdom gjør at mange er fordrevne internt, og FN regner med at rundt 12, 8 millioner mennesker i landet trenger nødhjelp og beskyttelse. Ebolautbruddet kommer på toppen av dette og har til nå tatt over 1746 liv og det er 2612 som er smittet ifølge myndighetene. Utbruddet er kommet i folkerike områder nordøst i landet, i Nord-Kivu, der blant annet millionbyen Goma ligger.

- Det er et meget dårlig tegn at 7O % av dem som er smittet dør, sier Nalenga.

Kvinner ekstra utsatt:

Kvinner forventes å ta vare på de syke og er derfor ekstra utsatt for smitte når Ebola viruset brer om seg. Til nå er flest kvinner rammet av viruset. CARE deler ut hygieneutstyr til kvinner, for det er dem som får omsorgsoppgaven når et familiemedlem blir sykt.

- Fordi det forventes at de pleier dem som er syke, er kvinner nok en gang den mest sårbare gruppen sammen med barn og de med nedsatt immunforsvar, forklarer Nalenga. Til nå har flest kvinner blitt syke av viruset, ifølge FN.

Folk er livredde:

- Folk er redde for å involvere seg i forebyggende arbeid, for de er redde for å bli smittet. Men den eneste måten å møte dette på er å være våken og rapportere om symptomer, holde seg til hygienerådene, ikke røre dem som er syke og la seg sjekke. Alle må delta hvis vi skal lykkes med dette, forklarer Nalenga. Ikke minst myndighetene må på banen:

- Vi er helt avhengig av at lokale myndigheter tar hovedrollen her. Det er de som blir lyttet til av befolkningen, og det er de som må forhandle tilgang til områder der rebell-gruppene herjer. Derfor arbeider vi i CARE med dem. Men også myndighetene sentralt må ta et mer helhetlig ansvar for situasjonen. I tillegg er det de som skal ivareta sikkerheten, og hjelpearbeiderne trenger militær støtte for å nå inn til områdene som både er rammet av ebolasmitte og konflikt. Vi er i en ekstremt kritisk fase nå der vi må komme i forkant av spredningen for å stoppe utbruddet, sier Nalenga.