Kaj-Martin Georgsen, generalsekretær CARE Norge

Orklas mannsdominans

Orklas nye konsernledelse består bare av menn. Det er dårlig nytt for alle nordmenn, som eier litt av Orkla.
Stadig flere undersøkelser viser at selskaper som er gode på likestilling, er mer lønnsomme over tid. Det handler om at de rekrutterer de beste fra en bredere base, uten at ett kjønn blir favorisert. Det kan også være fordi likestilling gir mer mangfold i perspektiver og meninger, blant annet i hvordan produkter utformes og selskapet møter ulike kunder.

Det er grunn til å anta at Orkla egentlig vet det. I sin strategi har matvareselskapet mål om at det skal være 50/50 mellom kjønnene på alle ledernivåer senest i 2025. Med over 100 fabrikker og en utbredt leverandørkjede globalt, skal Orkla bidra til likestilling også der, ifølge deres egne retningslinjer.

Kvinner er nøkkelen

Orkla har ambisjoner om å være en aktiv pådriver. Alle med erfaring fra store konsern, vet hvor viktig «tonen fra toppen» er. Det er ganske vanskelig for en toppledelse med bare menn å si til ledergrupper på alle nivåer under om at «nå må dere sikre 50/50 kvinner/menn».

Enda mer utfordrende blir det når Orkla besøker leverandører i Afrika og Sør-Amerika og skal være pådriver for at de styrker kvinners plass og rettigheter på fabrikkene og i landbruket. Det er synd, for i det viktige arbeidet med å styrke matsikkerhet og -produksjon i den fattigere delen av verden, er kvinner en nøkkel.

De utgjør en stor del av arbeidsstyrken, men de har ikke de samme rettigheter og muligheter som menn til å utvikle produksjonen og de sliter med å komme inn i de større verdikjedene. I CAREs lokale arbeid på flere kontinenter er derfor kvinnelige jordbrukere og entreprenører kjernen i prosjektene for bærekraftig matproduksjon.

Dårlig nytt for alle nordmenn

Når Orkla velger å gå feil vei på øverste nivå, bør det få alarmklokkene til å ringe hos alle eierne.

Og det er faktisk nordmenn flest. En av de største eierne er Folketrygdfondet, som altså tilhører det norske folk. I tillegg har de fleste nordmenn i dag pensjonssparing i aksjefond, og alle norske kapitalforvaltere har kjøpt Orkla-aksjer for pengene våre.

CARE presenterte for noen få uker siden, sammen med Finansforbundet, en gjennomgang av likestilling i fondsbransjens investeringer. PwC, som laget rapporten, fant ut at gjennomgående har fondsselskapene få uttalte ambisjoner, måling, rapportering og oppfølging av likestilling i selskapene de eier.

Signalene er likevel at likestilling og andre sosiale temaer blir viktigere etter hvert. Nå er sjansen her til å vise alvor. Vil DNB, som har forventningsdokument om likestilling i sin kapitalforvaltningsenhet, følge opp Orkla i dialog og stemmegivning? Er KLP, Eika, Odin og Storebrand interessert i å fortelle Orkla-ledelsen at det må skje endringer?

Eksemplets makt er stor – særlig hos de med penger. Den nye Orkla-ledelsen har gitt seg selv et troverdighetsproblem for bærekraftsmål 5 (likestilling mellom kjønnene), både internt i egen organisasjon og eksternt.

Alle vi som eier en del av Orkla, bør engasjere oss, for dette handler både om lønnsomhet og bærekraft

Les innlegg i Dagens Næringsliv her.